تأملاتی بر باور توحید
 

تأملاتی بر باور توحید - جلسه اول

4708
 
 
 بعضی از اسامی دارای یکسری ویژگی ها و مشخصه هایی هستند که در بیرون بروز پیدا می کنند و به عبارت دیگر این اسامی به این ویژگی ها شناخته می شوند. مسلمانی یکی از این اسامی است. به عنوان مثال ابراز شهادتین نشانه این است که فرد مسلمان شده است؛ حال اگرچه این ابراز با دروغ همراه باشد. البته می بایست یک نکته را متذکر شد که مسلمان بودن و ایمان داشتن خود دو بحث مجزا از یکدیگر می باشد. چنانچه آیه 94 سوره نساء نشان می‌دهد که ابراز کلامی برای مسلمان شدن کافی است. و از طرفی در آیه 14 سوره حجرات می فرماید "عرب های بادیه نشین می گویند ایمان آوردیم، به آنها بگو: نه، شما اسلام آوردید، ایمان هنوز در قلب شما نفوذ نکرده است" که این بیانگر این مطلب است که هرکسی که اسلام می آورد لزوماً ایمان نیاورده است. همچنین نباید از این جهت نگران بود که هرکسی می تواند اسماً مسلمان شود و به میان مسلمان ها راه پیدا کند و سپس توطئه ای علیه آنها صورت دهد بلکه می بایست توجه داشت اگر چنین کسی وارد شود از چه حربه و دسیسه ای استفاده خواهد کرد و خود را نسبت به مقابله با آنها آماده کرد.
یکی دیگر از اسامی که دارای ویژگی های بیرونی و ظاهری است شرک است. شرک بدین معنا است که فردی به صورت واضح و آشکار اعلام دارد که کسی یا چیزی را به غیر از خدای واحد پرستش می کند.
دیگر اسمی که از خصوصیات و نشانه های ظاهری برخوردار است کفر است. کفر در لغت به معنی پوشاندن است. در اصطلاح بدین معنی است که فردی جلوی ابراز وجدان خود از آیه و نشانه‌ی خدا را بگیرد. به عنوان مثال فردی با آیه خداوند رو به رو شود(مثل فرعون و ساحرانی که با اژدها شدن عصای حضرت موسی(ع) روبه رو شدند و یا اعرابی که با تلاوت قرآن توسط رسول خدا(ص) رو به رو شدند) و آن را از قلب و درون خود درک کند ولی از ابراز این درک خود داری کند و در برابر آن ایستادگی نماید، آنگاه آن فرد کافر است. زیرا معجزه از طرف خدا و به دست فرستاده اش برای عده ای که خدا تصمیم گرفته برای آنها نشانه ای بفرستد رخ می دهد لذا در تأثیر گذاریش در تمامی افراد آن جمع شکی نیست و از این روست که خداوند در ارتباط با مردمی که با معجزات انبیاء رو به رو شدند می فرماید"عده ای ایمان آوردند و عده ای کفر ورزیدند" (تغابن، آیه2) یعنی این امکان وجود نداشته که کسی درکی از معجزه نداشته باشد. 
علاوه بر ویژگی هایی که از این اسامی بیان شد می بایست فرد یا افرادی را که پیامبر(ص) می فرماید کافر هستند و یا مشرک هستند پذیرفت زیرا او این صحبت را از جانب خدا مطرح میکند و در آن شکی نیست.
 

1