ملائک و کربلای حسینی (علیه السلام)
 

ملائک و کربلای حسینی (علیه السلام) - شب چهارم

910828
4295
 
 
 ایمان به وجود ملائکه باعث می شود آدمی به صورت دائم به خود متذکر شود که مراقب اعمال و رفتارش باشد زیرا که همیشه به وسیله ملائکه تحت نظر خداوند است.
از این رو آدمی وجود ملائک را به واسطه چنین نتیجه ای(تحت نظر بودن به صورت دائم) نمی پذیرد. اینچنین دیدگاه و دیدگاه هایی از این قبیل(نظیر قبول نداشتن امیرالمؤمنین(علیه السلام) و ائمه اطهار (علیهم السلام)) به این دلیل است که نفس آدمی تمایل به قدرت نمایی و دستیابی به خواسته های خود را دارد.
انسان برای بهره مندی از ملائک می بایست چه کاری انجام دهد و به چه جایی مراجعه کند؟. حرم ائمه اطهار (علیهم السلام) از مکان هایی است که ملائک مقرب در آن به صورت دائم حضور دارند و به صرف حضور فیزیکی در این مکان ها می تواند از وجود ملائکه بهره مند گردد. 
داستانی که در مورد فُطرس بیان شده است که او از جایگاهش در آسمان رانده شده بود و به واسطه دستوری که پیامبر(صل الله علیه) به او داد و گفت خود را به گهواره حسین(علیه السلام) نزدیک کن، و این عمل باعث شد که به جایگاه پیشینش بازگردد می خواهد این مطلب را به ما متذکر شود که جایگاه ائمه(علیهم السلام)  در کجاست(به خصوص در ارتباط با ملائک).
هر کس به هر چیزی که مرتبط به ائمه(علیهم السلام) است خود را متصل کند زمینه حضور ملائک را در اطراف خود فراهم ساخته است.
در روایتی آمده است که بعد از واقعه کربلا شیطان به دور زمین چرخید و تمامی یارانش را جمع کرد؛ با خوشحالی به آنها گفت که امروز(عاشورا) ما توانستیم آدمیان را جهنمی کنیم مگر آنهایی که بر این مصیبت گریه کنند.
آثار حضور فرشتگان در اطراف انسان سبب می شود که او نورانی شود و احساس آرامش عمیقی  کند. که نظیر این احساس(آرامش) را تمامی افرادی که به زیارت قبور ائمه اطهار(علیهم السلام) رفته اند تجربه کرده اند(به واسطه حضور دائمی ملائک در این مکان ها).
 

4