ملائک و کربلای حسینی (علیه السلام)
 

ملائک و کربلای حسینی (علیه السلام) - شب هفتم

910901
3875
 
 
 ارتباط خدا با بندههایش از قانون و ضابطه برخوردار است. خداوند در عين اينكه حجاب ندارد و بنده مي تواند مستقيم با او حرف بزند ولي براي اينكه ارتباطش به گونه اي باشد كه در آن به اصطلاح بده بستان صورت گيرد. این گونه خواسته که این ارتباط از طريق واسطه هايي (فرستادگان) كه او تعيين كرده است صورت بگیرد و بندگان روشي را كه او براي ارتباط با خودش بيان مي كند، استفاده كنند.
وجود ملائكه مقرب(برگزيده خدا) بدين معناست كه ملائكه از لحاظ درجه و مرتبه با يكديگر متفاوت هستند. دليل و وجه اين برتري در چيست؟ خداوند در قرآن مي گويد كه بين رُسُل الهي تفاوتي وجود ندارد ولي خدا بين بعضي از آنها نسبت به مابقي برتري و فضيلت قائل شده است. همين نكته در ارتباط با ملائكه الهي نيز وجود دارد. دليل اين فضيلت و برتري تفاوت در انجام معصيت نيست زيرا در چنين مرتبه اي معصيت وجود ندارد. دليل اين فضيلت در طاعت است. نوع طاعت است كه فرستاده اي را نسبت به ساير فرستادگان برتري مي دهد (اثبات الهدات، ج3، ص456: َضَرْبَةُ عَلِيٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْن‏). ملائكه خدا به واسطه اينكه فرمان خدا را چگونه اطاعت مي كنند رتبه بندي مي شوند.
بالاترين نوع عبادت، بندگي است كه همه پيامبران الهي از آن برخوردار بودند. نوع بندگي كردن آنها رتبه ايشان را در پيشگاه الهي تعيين مي كند.
آيا مي توان سخنانی را كه پيامبر از جانب جبرئيل بيان مي كند به صورت انتخابي پذيرفت؟ در جواب اين سؤال مي بايست گفت خير زيرا كه شناخت و درك ما از قرآن به واسطه پيامبر است وايشان نيز با بيان اينكه اين جملات(قرآن) را جبرئيل بر من خواند، آن  را به عنوان قرآن مطرح كردند، پس ساير فرامين و سخناني كه از جانب جبرئيل به پيامبر(صلي الله عليه و آله) وحي شده است (مانند دستور معرفي اميرالمؤمنين(عليه السلام) به جانشيني خود) نيز مي بايست از طرف افراد پذيرفته شود و مورد اطاعت قرار گیرد (سوره نساء، آیه80: مَنْ يُطِعِ‏ الرَّسُولَ‏ فَقَدْ أَطاعَ اللَّه‏) زيرا سخن همان فردي است كه قرآن(كلام خدا) را آورده است.
 
 

7