امام حسین (علیه السلام) در قرآن
 

امام حسین (علیه السلام) در قرآن - جلسه ششم

3770
 
 
 - گشادگی و تنگی در روزی هر دو امتحان الهی است.
- اکرام یتیم و اطعام مسکین کلیدی است که بدون توجه به آن نمی توان به سعادت رسید.
- کوتاهی و بی توجهی به صدقه و گذشتن از مال، به واسطه دنیا طلبی و باور نداشتن به خداست.
- در اکرام و صدقه نباید به دنبال تشکر و سپاسگذاری بود زیرا که با خدا معامله می کنیم.
- کسی که مال اندوز و دنیا طلب است به هیچ وجه به مرگ و حتی تصور آن رقبتی ندارد و از آن گریزان است.
- فنا و مرگ در پایان زندگی همه انسان ها قرار دارد، کسی در این زندگی به سعادت می رسد که در راهی که خدا بیان کرده است قرار گیرد و از او اطاعت کند.
- اطاعت از خدا و دستوراتش در گرو اطاعت از امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) است.
- باور و اعتماد به امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) آدمی را به سعادت دنیوی و اخروی می رساند.
 
 

دانلود با کیفیت 24kps

دانلود با کیفیت 64kps