امام حسین (علیه السلام) در قرآن
 

امام حسین (علیه السلام) در قرآن - جلسه هفتم

4109
 
 
خداوند متعال با نعمت دادن یا تنگ کردن روزی، انسان¬ها را آزمایش می کند.
خداوند در قرآن علت تنگ شدن روزی را عدم اکرام و اطعام یتیم می داند درحالی که ما از آن غافلیم. اگر انسان ایمان بیاورد و متقی شود، خداوند روزی آسمان ها و زمین را بر او نازل می کند.
اگر کهولت سن دلیلی بر تغییر ناپذیری بود کار انبیاء نیز نستجیر بالله عبث می بود. شاهد مثال این ادعا این است که با گریه بر امام حسین علیه السّلام انسان پاک می شود گویی دوباره متولد شده است. 
هر کس که به بلایی دچار شود به علّت خطا و معصیت نیست؛ خداوند در قرآن دلایل ابتلا به مصیبت را 3 دلیل ذکر نموده است:
1- خود فرد   2- ترفیع مقام در آخرت    3- سختی کشیدن برای آسایش دیگران
که عامل سوم همان دلیل پذیرش آن مصیبت عظیم از جانب سیّدالشهدا علیه السّلام می باشد تا ما به راه راست قرار بگیریم.
خداوند سرگذشت اقوام پیشین را در قرآن مطرح فرموده تا ما به عاقبت آنها دچارنشویم.
همانند قوم عاد و ثمود، به سوی لشگریان عمر سعد نیز فرستادگانی ارسال شدند، که مورد شناخت آنان بودند و اگر یک نفر از آن لشگریان از خودش می¬پرسید: «آخر چرا خدا عاد و ثمود را مثال زده است؟!» و در این مثال نظر می کرد، محال بود باز نگردد و در راه حقیقت و سعادت قرار نگیرد.
حضرت ابراهیم علی نبیّنا و آله و علیه السّلام خانواده¬اش را در صحرایی رها کرد که در آن جنازه¬ای نبود و خونی بر زمین ریخته نشده بود؛ با این حال از خدا خواست که قلوب مردم به آنان متمایل شود.
خداوند متعال قوم ثمود را به یک ناقه و آب دادن به او امتحان نمود. حالا دیگر می¬توان فهمید چرا سوره‌ی فجر به امام حسین علیه السّلام مربوط است و چرا برای ما عاد و ثمود را مثال زده¬اند.
خدا به عوض صبر امام حسین علیه السّلام و عذاب نکردن لشگریان عمر سعد (همچون اقوام و امم قبل) در محشر به داد کسانی خواهد رسید که از این مصیبت فریاد برآورده اند.
یکی از دلایلی که مراتب ائمه علیهم السّلام از پیامبران بالاتر است این است که امتحان ائمه علیهم السّلام به مراتب سخت تر از پیامبران بوده است.
 

دانلود با کیفیت 24kps

دانلود با کیفیت 64kps