مرز روشن هدایت و ضلالت
 

مرز روشن هدایت و ضلالت - جلسه اول

961117
809
 
 
جایگاه وجودی ائمه علیهم السلام در این دنیا
اگر که شما به هریک از وجوه دین نظر کنید، با این فرض که در زمان کنونی که زمان غیبت ولی خدا ست نباشیم و در زمان سایر ائمه علیهم السلام زندگی کنیم، مشاهده خواهید کرد که دیگر نکته مبهم و شبهه ای پیرامون هیچ یک از وجوه دین باقی نخواهد ماند. به عبارت بهتر دین خدا به روشنی و وضوح برای همگان تبیین شده است و در دسترس همگان قرار دارد. حال در چنین موقعیتی آیا می توان گفت که موضوعی مثل بهشت و جهنم و عقوبت و پاداش با ابهام و شک همراه باشد ؟ .قاعدتاً خیر. به همین ترتیب آنچه که باعث جهنمی شدن و یا بهشتی شدن انسان ها می شود نیز روشن و معلوم است. یکی از موضوعاتی که در همین رابطه از جانب خدای متعال در این دنیا قرار داده شده است وجود زمینی و دنیایی اهل بیت علیهم السلام است. به این معنی که خداوند این بزرگواران را به این دنیا آورد تا همگان در تعامل با ایشان حس کنند که وجودشان به چه سمتی میل دارد، به عبارتی دیگر متوجه گردند بهشتی هستند یا از اهل جهنم هستند ؟.

همراهی خدا با مؤمن
از اصلی ترین ویژگی های گروه مؤمنین آن است که خداوند همیشه همراه، و به عبارتی دلسوز آنهاست. به این معنی که زمانی که فرد ایمان آورد و تسلیم دین الهی شد دیگر وارد دایره ی مؤمنین گردیده است. از این نقطه به بعد خداوند نیز به گونه ای نسبت به او متعهد می شود و ولی او می گردد. فرد مؤمن اگر چه ممکن است گاهی دچار خطا و اشتباه شود و مرتکب گناه گردد ولی همواره خداوند او را به سمت پاکی و سعادت می خواند، و همچنین خود او نیز در درونش این کشش را احساس می کند و لذا به سمت توبه و بازگشت گرایش پیدا می کند.

عامل انحراف در دین و زندگی سعادتمند
با توصیفاتی که در مورد دین خدا و تسلیم شدن در برابر آن ذکر شد به این نتیجه می رسیم که پس با وجود چنین دینی دیگر نباید مشکلی برای بشریت ایجاد شود زیرا که مسیر سعادت و راه پیمودن آن به روشنی مشخص است. ولی چه شد که چنین شرایطی بر هم خورد و به وجود نیامد ؟. علت اصلی این امر گروهی بودند که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله به جان دین خدا افتادند و هر آنچه را که داشت سعی کردند به یغما ببرند. به عبارت بهتر برای منافع شخصی و دنیا طلبی خود دین خدا را مصادره کردند و از آن به عنوان ابزاری برای حکمرانی و ستم کردن به مردم استفاده کردند و لذا اینگونه شد که دین به ورطه شبهات و ابهامات و چند دستگی وارد شد که نتیجه ی آن را امروزه مشاهده می کنیم.
 
 

دانلود فایل