محبت, ضامن سلامت و سعادت
 

محبت, ضامن سلامت و سعادت - جلسه دوم

970620
276
 
 
قدر نعمت‌ دانستن
گفته شد از اصلی ترین گرایش های درونی حب به خود خداست؛ به این معنی که عاشق و علاقه مند وجودی باشم که هرچه دارم از اوست؛ به عبارت بهتر بودنم و هست و نیستم از اوست. ولی اکثراً رفتار ما در عمل نسبت به این حقیقت اینگونه نیست بلکه به دنبال مواردی از نقص و کمبود هستیم که سایرین از آن بهره مند هستند و ما در ظاهر از آن بی بهره ایم و بر این اساس نسب به خدا معترض و شاکی می شویم و به عبارت دیگر ناشکری او را می کنیم.

راه تمرین شکر گذاری
برای رسیدن به آن شکر گذاری که از آن سخن به میان آمد راه هایی وجود دارد تا به وسیله آن تمرین کنیم تا رفته رفته به جایی برسیم که از این کار(شکر گذاری) لذت ببریم. اولین مورد مطالعه ی مداوم ولی به میزان کم قرآن است؛ یعنی هر روز این برنامه را داشته باشیم که وقتی را هرچند اندک به این کار اختصاص دهیم و قرآن را همراه با تدبر و تفکر بیشتر نسبت به سایر اوقات مطالعه کنیم. راه دیگر مطالعه ی ادعیه و نیایش هایی است که از جانب معصومین علیهم السلام به دست ما رسیده است تا از این طریق به درک بهتر و بیشتر نسبت به خدا دست بیابیم و معرفتمان نسبت به خالقمان بیشتر و کامل تر از گذشته شود. راه سوم خواندن نماز است، نمازی است که از روی اخلاص و توجه باشد تا با این روش شکر گذاری که خود خدا فرموده است به او نزدیک و نزدیک تر شویم.

قابلیت تغییر
گفته شد حب و بغض حقیقتی است در فطرت انسان که در وجود همه ی ابناء بشر گذاشته شده است ولی باید توجه داشت به نکته ای دیگر و اینکه نحوه ی رفتار و زندگی ما به چه صورت است؛ در چه محیطی زندگی می کنیم؟، با چه کسانی نشست و برخواست می کنیم؟ زیرا که تکرار و عادت به هر چیزی طبع آدمی را تغییر می دهد. به این معنی که فرد با تشخیص ها ‌و ادراکات درونیش مقابله می کند تا جایی که نسبت به آنها بی تفاوت می شود و این مسیر و سرنوشت آدمی را تحت تأثیر قرار می دهد.
 
 

دانلود فایل