محبت, ضامن سلامت و سعادت
 

محبت، ضامن سلامت و سعادت - جلسه سوم

970621
222
 
 
از اصول و گرایش های دیگر درونی
از عوامل و گرایشات ذاتی و درونی هر شخصی علاقه به خود یا همان حب ذات است. به این معنی که توجه و علاقه به وجود خود داشتن، نه آن وجه خود پرستی و تکبر. پس دقت نظر داشتن به وجوه مختلف وجوه خود بر اساس فطرت است و باید متوجه آن بود و آن را در نظر گرفت.
رابطه دوست داشتن خوبی ها و تنفر از بدی ها با حب به ذات
بعضی اوقات گرایشات و تمایلاتی در درون آدمی است که در قدم اول با حب به ذات در تناقض است ولی باید دقت داشت که این وجه تناقض در کجاست. به عنوان مثال خوردن و نوشیدن لذت بخش است ولی اینکه هرچیزی بخوریم و بنوشیم کار عاقلانه ای است؟ قطعاً نه، بلکه باید توجه داشت که چه چیزی و به چه مقدار می خوریم و می نوشیم تا به خودمان آسیب نزنیم. به عبارت دیگر توجه به یک لذت و خوشایندی بیشتر (که در این مثال سلامت عمومی جسم و روح است) ارجعیت بیشتر به زیاده روی و پرخوری لحظه ای و آنی دارد. اگر چنین رعایت ها و دقت هایی نباشد مزاج و تبع آدمی تغییر می کند و عوض می شود که این باعث آسیب جدی و اساسی خواهد شد.

از عوامل تغییر مزاج
از اصلی ترین عواملی که تغییر و تحول را در وجود آدمی سبب می شود این است که فرد تابع سلایق و علایق جمعی می شود که در میان آنها حضور دارد و با آنها نشست و برخواست می کند. به عبارت بهتر آدمی همرنگ جماعتی می شود که با آنها همراه می شود. وقتی فرد در جمع قرار می گیرد عموماً تنهایی و به عبارتی با خود بودن را فراموش می کند و به تبع آن توجه به خدا را از یاد می برد.

راه مقابله با جو زدگی در جمع
در قرآن (آیات 135 سوره ی آل عمران؛ آیات 31 و 32 سوره نجم و آیه 10 سوره ی روم) مشاهده می کنیم که خداوند به بازگشت و توبه اشاره می کند به این حقیقت که به سوی خدا بازگردیم بدون توجه به آنچه که تا به آن لحظه بر ما گذشته و انجام داده ایم. ولی اگر فرد اینگونه عمل نکند و ادامه دهد به جایی می رسد که علاوه بر اینکه به سوی خدا باز نمی گردد بلکه نسبت به افعال زشت و پلید خود حساس نخواهد بود و بر انجام آنها اصرار نیز می کند.

توجه به تکذیب و استهزا
همانطور که گفته شد بی توجهی به نشانه های داخلی و ذاتی خود باعث خواهد شد تا قدرت تشخیص (حب و بغض) در درون ما ضعیف شود و به تبع آن اصرار به مخالفت با فطرت و خدا در ما تقویت گردد. پس باید توجه داشت زمانی که در خود و یا کسی که با او معاشرت و صمیمیت داریم نشانه های تکذیب و در ادامه استهزاء آیات و مقولات الهی مشاهده شد حواس خود را جمع کنیم و مراقب باشیم زیرا نهایت و سرنوشت اینگونه رفتار جز ذلالت نخواهد بود.
 
 

دانلود فایل