توجه و قصد در عمل
 

توجه و قصد در عمل - جلسه دوم

930828
1622
 
 
 گفته شد شیطان مانع ایمان می‌شود و آنکس که ایمان ندارد را در انجام عمل تشویق می‌نماید. و اگر شخص با ایمان اقدام به عمل نماید شیطان همواره سعی بر برهم زدن توجه او خواهد داشت.
اگر بخواهیم عمل مان، با توجه و قصد باشد می‌بایست چه کرد؟
در اعمال واجب، چه توجه داشته باشیم چه نداشته باشیم، باید آن عمل واجب را انجام دهیم. (البته که توجه و قصد در بالا بردن بهره مندی مان موثر است!)
یکی از مواقعی که انسان به راحتی می‌تواند عملی را انجام دهد، همان لحظه اول شنیدن توصیه به انجام آن عمل می‌باشد. بعد از شنیدن توصیه بر انجام یک عمل، شیطان بلافاصله با به تاخیر انداختن انجام عمل، انسان را به دور شدن و انجام ندادن آن، سوق می‌دهد.
تاخیر در انجام عمل صالح، انسان را به ترک عمل واجب و مستحب و یا ارتکاب معصیت می‌کشاند.
دو راه برای انجام عمل با توجه و حضور قلب در اعمال، سفارش شده است:
1. اذا علمتم فاعملوا؛ هرگاه عملی به ما توصیه شد، انجام دهیم.
2. خواندن روایتی که مربوط به عملی است که می‌خواهیم انجام دهیم، بعد از آن به اعتبار فرمایش حضرت، عمل را انجام دهیم در اینصورت خواهیم دید که به چه میزان توجه در ما زیاد خواهد شد.
یکی از اعمالی که توجه در آن بسیار راحت است و به یک معنا بدون توجه نمی‌توان انجام داد، گریه بر امام حسین علیه السلام است.
 
 

دانلود با کیفیت 24Kbps

دانلود با کیفیت 64Kbps