یافتن اصول اعتقادات در واقعه کربلا
 

یافتن اصول اعتقادات در واقعه کربلا (شب دوازدهم)

90/09/16
4436
 
 
اصول و کلیّت دین از دو طریق انتقال می یابد؛ یکی به این صورت است که در شکل دستور از طرف پیامبر اکرم(ص) وائمه هدی (ع) نقل شده است، صورت دیگر نیز به این منوال است که آن بزرگواران یک سری از اعمال و رفتارها را به صورت عملی به ظهور گذاشته اند و از این طریق آن مفاهیم را به صورتی عملی انتقال داده اند مانند تشریع بحث نماز توسط پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع).روش دیگری هم در انتقال کلیّت و تمامیت دین در فقه مطرح می شود و آن به این صورت است که اعمالی در حضور پیامبر (ص) و یا ائمه اطهار(ع) توسط فردی صورت گرفته ویا مطرح شده است و آن بزرگواران با تأیید آن اعمال و یا رد آنها به تبیین نیکو و یا مذموم بودن آنها پرداخته اند.
در ادامه باید به روح دین اشاره کرد که در واقع لازمه آن است و با نبود آن نمی توان آنرا دین نامید و آن نکته "مودّت و علاقه نسبت به خدا" نام دارد. برای بیان بهتر این مطلب می بایست به این صورت به آن اشاره نمود که در صورتی که این مودّت و علاقه در دینداری وجود نداشته باشد، پایه های آن دچار تزلزل و خطر می شوند.
اعمال و عبادات در دینداری بدون حبّ نسبت به خدا، در واقع عبادتی است بی روح، که فاقد نشانه های حیات و پویایی است.
حال با دقت بیشتر نسبت به موضوعی که مطرح شد این مطلب را خواهیم یافت که همین عامل علاقه است که سبب گرایش های گزینشی نسبت به مسائل مربوط به دین می شوند.برای پیدا کردن علاقه و مودّت حقیقی که می بایست نسبت به آن متدیّن بود باید به پیامبر(ص) مراجعه کرد. با بررسی اعمال و رفتار آن بزرگوار در می یابیم که اصلی ترین و واضح ترین علاقه ایشان نسبت به اهل بیت خویش و ائمه اطهار(ع) است. بیان واضح و نمایش دین واقعی که تدیّن به علاقه ای است که ذکر شد، وقایع کربلا است. در آنجا است که مسلمان دین دار و معتقد واقعی، نمایش داده میشود و در سوی مقابل، مسلمان نماهای بی دین. به بیان بهتر تمامی حق در مقابل تمامی باطل نمایان می شود.
سخنران: دکتر محمد دولتی / محرم 1433
 

شب دواردهم