جایگاه قلب در شناخت

برای ورود به صفحه ثبت نام کلیک کنید.

  • این درس، پنجمین عنوان از دوره مبانی اعتقادات و شناخت می باشد. 
  • کلاس از تاریخ ۱۷ دی ماه، روزهای شنبه ساعت ۱۷ به مدت شش جلسه برگزار خواهد بود.
  • کلاس به صورت مجازی و در اسکای روم تشکیل خواهد شد.
  • این درس پیش نیاز ندارد، اما برای استفاده بهتر از مطالب پیشنهاد می کنیم درس اول، یعنی "مبانی نظری شناخت"، را تهیه بفرمایید. 

لینک تهیه درس مبانی نظری شناخت