تفسیر سوره واقعه

زمان : 1389 ، تعداد جلسات : 22
تفسیر سوره واقعه مبتنی بر روایات
 • تفسیر سوره واقعه - جلسه بیست و دوم
   حقانیت ولایت امیرالمؤمنین(ع) بر همگی واضح و آشکار است حتی بر مکذبین و منکرین ایشان.
 • تفسیر سوره واقعه - جلسه بیست و یکم
  برای قرب و نزدیکی به خداوند لازم به کار خاصی نیست، همین که آدمی اراده کند و بخواهد که به او نزدیک شود و روی خود را به سوی او بازگرداند او با فراغ بال آدمی را در می یابد. 
 • تفسیر سوره واقعه - جلسه بیستم
  اگر دید ما نسبت به مرگ این باشد که با وقوع آن ما به لقاء و ملاقات خدا و اولیاء او می رویم دیگر نه تنها از آن نمی ترسیم بلکه با آغوش باز به استقبال آن می رویم. 
 • تفسیر سوره واقعه - جلسه نوزدهم
  تکذیب بزرگ ترین نعمت خداوند
 • تفسیر سوره واقعه - جلسه هجدهم
   چگونه خودمان را در معرض نزول قرآن قرار دهیم؟
 • تفسیر سوره واقعه - جلسه هفدهم
  قرآن؛ حقیقتی نازل شده
 • تفسیر سوره واقعه - جلسه شانزدهم
   بعضی مواقع آدمی حضور و قدرت خداوند را باور ندارد و به آن توجهی نمی کند؛و به دنبال راه حل هایی در این دنیا می گردد و به تسلط خداوند بر همه این عالم توجهی ندارد. علت اولیه چنین بینشی شیطان است.
 • تفسیر سوره واقعه - جلسه پانزدهم
   دلیل اشاره خدا به مواردی از قبیل زراعت، آب، آتش و ...که همگی جزوی از زندگی روزمره آدمی هستند آن است که هم او را متوجه سازد که تمام ارکان زندگی او (حتی جزئی ترین آنها) به دست و اراده خداوند است.
 • تفسیر سوره واقعه - جلسه چهاردهم
  آدمی می بایست فعالیت و عمل خود را انجام دهد ولی همیشه و در همه جا به خدا توجه داشته باشد و او را ناظر بر اعمال و زندگی خویش بداند.
 • تفسیر سوره واقعه - جلسه سیزدهم
  تمامی اتفاقات این دنیا به دست خداوند است که صورت می پذیرد و آدمی در آن دخل و تصرفی ندارد و نمی تواند داشته باشد!
 • تفسیر سوره واقعه - جلسه دوازدهم
  برای اینکه آدمی پی ببرد به اینکه در آخرت جزو کدام دسته و گروه (اصحاب یمین و اصحاب شمال) است کافی است تا خود را در این دنیا بسنجد!
 • تفسیر سوره واقعه - جلسه یازدهم
  این دنیا ظرفیت بروز باطن گناهان و معصیت ها را ندارد از این رو آدمی در برزخ و قیامت به کُنه اعمالی که مرتکب شده است پی می برد.
 • تفسیر سوره واقعه - جلسه دهم
  اگر به درستی به نظام الهی بنگریم مشاهده می کنیم که خداوند جز به دعوت آدمی به بهشت و سعادت جاودانه وعده نمی دهد. پیغام پیامبران، صفات خداوند(تواب، غفار و ...) همه مصادیق این مطلب هستند. در واقع این آدمی است که آتش را به دست خود برای خویش فراهم می سازد نه خدا.
 • تفسیر سوره واقعه - جلسه نهم
  بنابراین نکته آدمی اگر می خواهد به بهشت راه یابد می بایست خود را هرچه بیشتر به بهشتیان و رفتار آنها نزدیک کند. به عنوان مثال داشتن خلق خوب و حسنه را با همسر در همین دنیا تمرین و اجرا کند تا در آن دنیا نیز از این نعمت در درجه عالی بهره مند گردد.
 • تفسیر سوره واقعه - جلسه هشتم
  نعماتی که در قرآن بیان می شود اگر چه در توصیف شبیه به نعمات دنیایی هستند ولی جنس آنه کاملاً متفاوت است.
 • تفسیر سوره واقعه - جلسه هفتم
  بسیاری از آداب و روش هایی که اسلام برای زندگی ارائه کرده است ممکن است در نگاه اوّل بسیار پیش پا افتاده جلوه کنند ولی همین نکات هستند که پایه و بنای وجودی آدمی را شکل می دهند و او را به تعالی می رسانند(مانند آداب غذا خوردن، خوابیدن و ...).
 • تفسیر سوره واقعه - جلسه ششم
  لذت های این دنیا که خداوند به عنوان نعمت در اختیار آدمی قرار داده است در واقع گوشه کوچکی از لذت های بهشتی است که آدمی از آن طریق بتواند بزرگی و مرتبه آن لذت ها را درک و تصور کند.
 • تفسیر سوره واقعه - جلسه پنجم
  علی(ع) و پیروان او سبقت گرفتگان در بهشت هستند و همچنین مقرّب به خداوند به دلیل بزرگی و جلالتشان.
 • تفسیر سوره واقعه - جلسه چهارم
  رسیدن به درجه ای از معصومیت که تمامی اعمال زشت و ناپسند از فرد سر نزند امکان پذیر است.
 • تفسیر سوره واقعه - جلسه سوم
  منشاء اصلی روحیه پشیمانی از معصیت و گناه (روح الایمان) نیز در بسیاری از روایات امیرالمؤمنین(ع) بیان شده است.
 • تفسیر سوره واقعه - جلسه دوم
  هر لحظه که فرد احساس ترک گناه و یا انجام کار خیر بر او وارد می شود به آن عمل کند در واقع اقدامی است در راستای سبقت گرفتن و نزدیک شدن به گروه سابقون.
 • تفسیر سوره واقعه - جلسه اول
  السابقون السابقون همان گرامییانی هستند که قرآن در بیان داستان خلق آدم به آنها اشاره می کند که از سجده بر آدم معاف بودند.
 
 
آرشیو ویدیوها
 
 
مطالب مرتبط