یافتن اصول اعتقادات در واقعه کربلا
 

یافتن اصول اعتقادات در واقعه کربلا( شب اول)

90/09/05
5942
 
 
 عبارتی كه در ادعيه خطاب به ائمه هديٰ علیه السلام وجود دارد نظير "اشهدُ انَّك قد اقِمت الصلوة و آتيت زكوة" اشاره به اين موضوع دارد كه اين بزرگواران الگو و اسوه كاملی در اجرای عبادات هستند و در واقع تمامی عبادت‌ها را به صورت تمام و كمال به اجرا گذاشته‌اند واز اين رو ما برای نزديك كردن خود به روش اين بزرگواران، اين عبادات را به جا می‌آوريم.
يكی از بزرگترين و والاترين عبادات گريستن و عزارداری برای امام حسين علیه السلام است و چون پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیه السلام صاحبان اصلی اين غم و عزاداری هستند و به آن مداومت دارند،از اين رو بسیار ارزشمند است.
در هنگامی كه حضرت ابراهيم علیه السلام بعد از فرود آمدن  آن گوسفند از جانب خدا، از خدا اين پرسش را كرد كه چرا به من اين اجازه را نداديد تا فرزند خود را در اين راه(اطاعت از خدا) قربانی كنم؟ خداوند از او پرسيد كه "ذبح فرزند خودت به دست خودت ودر راه خدا برايت دردناك‌تر است يا ذبح فرزند پيامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، به دست شرورترين افراد و از روی دشمنی؟ كه حضرت ابراهيم علیه السلام در جواب فرمودند البته كه ذبح فرزند پيامبر خاتم برای من دردناك‌تر و گران‌تر است و خداوند فرمود از اين رو اجر و پاداش چنين كاری را برای تو نيز به واسطه اين عملت برای تو در نظر می‌گيرم.
برای رسيدن به مرتبه‌های بالا در عبادت نياز به ذكر خاص و يا عملی كه بايد در جستجوی آن بود نيست؛ بهترين راه‌ها توسط ائمه اطهار علیه السلام بيان و در بيشتر موارد به صورت عملی نشان داده شده است. به عنوان مثال وقتی بر طبق روايات بيان شده است كه امام زمان علیه السلام هر صبح و شام در رثای امام حسين علیه السلام می‌گريند، چه كاری می‌تواند از اين ارجح‌تر باشد كه انسان چنين كاری را كه امام عصرش انجام می‌دهد را انجام دهد؟
در مورد عباداتی نظير نماز بايد توجّه داشت، ارزش و دليل انجام اين عبادت سعی در نزديك كردن خود به خداوند است، چون همانطور كه پيش‌تر گفته شد بنا به اين نكته كه كامل‌ترين افراد در عبادات، پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیه السلام بوده‌اند، از اعمال و توصيه‌های آنها برای نزديكی هرچه بيشتر به خداوند می‌بايست بهره جست كه به عنوان مثال نماز يكی از اصلی ترين و مهمترين آنهاست.
در مورد بحث گريستن بر امام حسين علیه السلام به خاطر مصيبت وارده به ايشان، بايد به اين نكته اشاره كرد كه اين عمل از آن روست كه كسانی كه احساس ارادت و نزديكی به آن حضرت می كنند ولی به دليل محدوديت زمانی و مكانی چون امكان همراهی و ياری آن حضرت را ندارند در سوگ او می‌گريند و عزاداری می‌كنند و بر مسببين اين غم بزرگ لعنت می‌فرستند و این از جمله مصادیق عدل الهیست که هر آنکس که می‌خواهد به جایی برسد، خداوند مسیر را برای او باز گذاشته است.
سخنران: دکتر محمد دولتی / محرم 1433
 
 

شب اول