ملائک و کربلای حسینی (علیه السلام)
 

ملائک و کربلای حسینی (علیه السلام) - شب سوم

910827
4110
 
 
 توجه به اینکه عالم دارای نظم و حساب است این موضوع را رد نمی کند که خدا هیچ معصیتی را نمی بخشد. 
در  فراز هایی از روایت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در ارتباط با خلقت ملائکه آمده است که ایشان می فرمایند ملائکه ای که خدا آفریده است در آنها سستی و غفلت وجود ندارد، سرپیچی در آنها وجود ندارد، ملائکه مخلوقاتی هستند که بیشتر از سایر مخلوقات خدا را می شناسند، بیشتر از سایرین نسبت به خدا خوف دارند، بیشتر از بقیه مخلوقات اطاعت خدا را می کنند و خستگی در آنها راه ندارد، از نطفه آفریده نشده اند و به صورت آنی خلق شده اند، خداوند آنها را امین وحی خود قرار داده است و از آفات دور نگه داشته است و ... . در انتها آن حضرت می فرمایند که این ملائک(با این توصیفات) زمانی که پرده حجاب از برابرشان برداشته شود و درکشان از خدا بیشتر شود اعمال خود را بسیار کوچک و ناچیز می دانند.
یکی از فریب های شیطان هنگامی که آدمی به ملائکه ایمان می آورد(با ویژگی هایی که در مورد آنها بیان شده است) این است که فرد را به سمت پرستش ملائک سوق می دهد. 
در روایتی از پیامبر(صل الله علیه) بیان شده است که می فرمایند خداوند چهار ملک را (جبرئیل، اسرافیل، میکائیل و عزرائیل) را برگزید و هر یک از آنها مفتخر هستند که در موضوعی به اهل بیت( علیهم السلام) خدمت می کنند.
تمامی شرافت ملائک به خاطر خدمت به اهل بیت(علیهم السلام) است. از این روست که  در زیارت قبور آن بزرگواران از ملائکه نیز برای ورود کسب اجازه می کنیم. و این در صورتی است که انسان ها نیازمند و محتاج این هستند که ملائک به منازلشان بیایند.
افتخار و ترفیع درجات ملائک در گِرو خدمت به اهل بیت(علیهم السلام) است.
علت اینکه حضرت امام حسین(علیه السلام) در پاسخ به درخواست ملائک که به ایشان عرضه داشتند که ما در خدمت شما هستیم، این درخواست را نمی پذیرند آن است که بر همگان در تمامی تاریخ روشن شود که چه کسانی و به چه دلیلی اهل بهشت هستند و چه کسانی و به چه دلیلی اهل دوزخ هستند تا مطلب برای همه روشن باشد و جای هیچ شبه و توجیهی باقی نماند.
 

3