بررسی تحریفات عاشورا
 

بررسی تحریفات عاشورا - شب سوم

910828
4359
 
 
یکی از خصیصه های انسانها در تصمیم گیری و انتخاب اموری که با آن مواجه است، رتبه بندی است. انسان بر اساس مفید بودن و سایر معیارهایی که خود دارد، آنها را می سنجد و نتیجه گیری می کند.
اگر این خصوصیت در امور دینی هم راه یابد مسئله ساز خواهد شد و دومین تحریف را شکل خواهد داد.
برای مثال، انسان، قرآن خواندن به فارسی را مفیدتر و بهتر از عربی آن می داند و خیال می کند که چون فارسی است احتمالا معنای آن را بهتر می فهمد و درک می کند. یا در باب عزاداری امام حسین (علیه السلام) ، عَلَم و دسته عزاداری را بی معنا می پندارد و می گوید این کار چه فایده ای دارد؟! این همه هزینه برای چه؟ اگر این هزینه ها صرف فقرا بشود، بهتر است! جالب این است که همین افراد در پای برنامه های ورزشی می نشینند و دنبال آنرا می گیرند و این همه هزینه هایی که برای آن و تبلیغاتش می شود را اشکال نمی کنند و از خود نمی پرسند، فایده اینها چیست؟
مسئله اینجاست که مراسم و مجالس ائمه (علیهم السلام) را با معیارها و ملاک های بشری، می سنجیم! در حوزه این مسائل به گونه ای صحبت می کنیم که انگار صاحب این مجالس ما هستیم ! و نظام پاداش و جزا در دست ماست! 
بر چه اساس و منطقی  مقایسه و امتیاز دهی می کنیم؟ 
اگر با همین قیاس پیش برویم نمازی را که در کنارش انجام معصیت باشد، بی فایده می دانیم در حالی که فایده نماز را باید از رسول خدا پرسید که فرمود نماز مانند رودی است در کنار خانه شما که روزی پنج مرتبه خود را در آن شستشو می دهید و پاک می شوید.
این تفکر علیل بشری است که این قیاس را انجام می دهد. 
هسته اصلی دین تسلیم است و درونش چون و چرا و از این دست قیاس ها راه ندارد. خداوند ما را امر به نماز کرده ما هم می بایست از آن اطاعت کنیم (بی هیچ چون و چرایی). خودمان را از این تفکرات خودساخته خالی کنیم. 
 

3