ملائک و کربلای حسینی (علیه السلام)
 

ملائک و کربلای حسینی (علیه السلام) - شب هشتم

910902
3999
 
 
تمامی رُسُل الهی و ملائکه مقرب در آرزوی زیارت قبر امام حسین(علیه السلام) هستند و از خدا می خواهند که به آنها اجازه این زیارت را بدهد.
علت اینکه تربت قبر امام حسین (علیه السلام) با ارزش است چیست؟ این ارزش و تقدس به واسطه آن است که این تربت و خاک، پیکر امام حسین(علیه السلام) را در خود دارد. البته تربت امام حسین(علیه السلام) از ویژگی دیگری نیز برخوردار است؛ این خاک هم محلی است که آن حضرت به شهادت رسیده است (محل شهادت اوست) و هم محلی است که در آن دفن شده است. همین تقدس است که باعث شده است که ملائکه مقرب از خدا بخواهند تا در این مکان مقیم شوند.
به هنگام زیارت قبور ائمه (علیه السلام) می بایست توجه داشته باشیم که چه می کنیم و به زیارت چه کسانی می رویم. زیرا آدمی در انجام هر عملی اگر تمرکز و دقت داشته باشد به توفیق بیشتری نائل می گردد. لازمه به وجود آمدن دقت و تمرکز نیز آن است که آدمی نسبت به آن عمل و موضوع مورد نظر علاقه داشته باشد.
فرق ملک و جن در چیست؟ جن موجودی است که وجودش از آتش است و از لحاظ وجودی به دو دسته مؤمن و غیر مؤمن تقسیم می شوند. محل حضور اجنه بر خلاف محل حضور ملائک همراه با اضطراب، برهم ریختگی و آشوب است.
نعمت واقعی چیست؟ آدمی همیشه می بایست از خدا بخواهد که نعمت را از او نگیرد. منظور از نعمت، نعمت واقعی است. نعمت واقعی به معنی موضوعات این دنیایی نیست(مانند ثروت، قدرت و ...). نعمت واقعی در واقع آن حسی است که آدمی در قلب خود به هنگام شنیدن نام امام حسین(علیه السلام) احساس می کند و برای آن حضرت می گرید. کسی که از چنین نعمتی برخوردار باشد مورد عنایت ملائکه الهی قرار می گیرد. زیرا ملائکه به جایی مراجعه می کنند که پاک و مطهر باشد. و کسی که از چنین نعمتی محروم است در واقع در حال عقوبت شدن است.
چرا تمامی افرادی که به همراه امام حسین(علیه السلام) به کربلا آمدند در هیچ مقطعی دچار ترس و اضطراب و نگرانی نشدند؟. دلیل این امر آن است که اولیاء الهی هیچ ترس و دلهره ای را با خود به همراه ندارند (لا خَوْفٌ‏ عَلَيْهِمْ‏ وَ لا هُمْ يَحْزَنُون‏) لذا همنشینی با آنها و اطاعت از ایشان هر ترس و اضطرابی را از وجود آدمی خارج می کند.
 
 

8