بررسی تحریفات عاشورا
 

بررسی تحریفات عاشورا - شب هشتم

910903
3919
 
 
بعضی ها می گویند که هدف امام حسین (علیه السلام) ، قیام برای تشکیل حکومت بوده است نه برای مصبیت و عزاداری؟! در ادامه اظهار می کنند، امام حسین (علیه السلام) فردی شجاع و قدرتمند بود و منتظر موقعیتی برای تشکیل حکومت تا احکام اسلام را در جامعه برقرار سازد. و سال 60 هجری ، آن موقعیت زمانی پیش آمد! 
اولاً درست است که امام فردی شجاع و دلیر بودند ولی اگر منتظر زمانی بودند که به حکومت دست یابند و این موقعیت را در سال 60 مهیا دیدند، پس چرا پیروز میدان نبودند؟ در جواب می گویند که به هر حال به وظیفه شان عمل کردند و به هر حال جنگ بود و برنده میدان یک سپاه بیشتر نیست.
چند تحریف در این سخن است اولاً آنکه امام حسین (علیه السلام) و دیگر ائمه هیچگاه به دنبال قیام برای تشکیل حکومت نبوده اند. شأن امام این است که مردم به سوی او بیایند و این وظیفه مردم است که از او بخواهند که بر آنان حکومت کند و اگر حجت بر او تمام شد، وظیفه امام برقراری حکومت می شود. امام (علیه السلام) در زمان معاویه مگر سکوت نکردند؟ در زمان یزید ملعون می خواستند از ایشان بیعت بگیرند و اگر ایشان با او بیعت می کردند دیگر حیثیتی برای اسلام نمی ماند. یزید اهل هیچ گونه پنهان کاری نبود و آشکارا به فساد و شرابخواری شهرت داشت. امام حسین (علیه السلام) در مکه تهدید به قتل شدند و ایشان از جهت حفظ حرمت کعبه از مکه خارج شدند و بعد از دریافت نامه های مکرر از کوفیان مبنی بر تشکیل حکومت و تأیید این اخبار از جانب سفیرشان به کوفه (حضرت مسلم) به سمت کوفه راهی شدند و بیعت کوفیان با حضرت مسلم حجت را برای امام (علیه السلام) برای تشکیل حکومت، تمام کرد و ابداً ایشان به جهت تشکیل حکومت قیام ننمودند و نشان آن این است که شروع کننده، جنگ نبودند!
 

8