ملائک و کربلای حسینی (علیه السلام)
 

ملائک و کربلای حسینی (علیه السلام) - شب دهم

910904
4019
 
 
همه اعمال آدمی مخلوق او هستند و با اختیار او به وجود می آیند. تمامی این مخلوقات توسط دسته ای از ملائکه الهی ثبت و ضبط می شود و آدمی می بایست نسبت به تمامی آنها در روز قیامت پاسخگو باشد.
خداوند است که در قرآن آدمی را به استغفار و توبه رهنمون می کند پس این دیدگاه که خداوند توبه و استغفار را نمی پذیرد اشتباه است و از لحاظ عقلی پذیرفتنی نیست. بنابراین این باب(توبه و استغغار) همیشه برای آدمی باز است ولی مشکل آدمی در آنجاست که یا به سمت این باب نمی آید و یا خود آن را برای خود می بندد.
معنی استغفار آن است که آدمی به اشتباه بودن عمل خود پی ببرد و از انجام آن پشیمان باشد، وگرنه بدون پشیمانی و درک اشتباه بودن عمل استغفار سودی برای او نخواهد داشت.
کهف که در قرآن خدا از آن یاد می کند استعاره از چیست؟ کهف در واقع همان اهل بیت(علیهم السلام) هستند که آدمی در زمانی که از دنیا و تعلقات آن خود را رها می سازد می بایست به آنها پناه ببرد.
آیا شک می تواند باعث ترقی فرد شود؟ بله شک می تواند موجبات رشد و ارتقاء فرد را فراهم کند ولی به شرطی که به دید مثبت به دنبال برطرف کردن آن باشد، نه اینکه آن شک را به طرق مختلف برای خود تکرار کند.
در روایاتی در ارتباط با شک آمده است که ارتکاب به گناه و معصیت باعث می شود که فرد به ورطه شک کشیده شود. از این روست که تعلیمات قرآن(خدا) و اهل بیت (علیهم السلام) بر ترک معصیت استوار است و بر آن تأکید دارند. از دیگر مواردی که زمینه را برای معصیت و یا ترک آن فراهم می کند افرادی هستند که فرد با آنها همنشینی می کند. اگر آدمی اهل بیت(علیهم السلام) و دوستداران ایشان را به عنوان همنشین انتخاب کند درونش پاک می شود و به آرامش واقعی دست پیدا می کند.
علاوه بر استغفار، باب دیگری که خدا برای بازگشت و توبه بندگان خود قرار داده است محبت به امام حسین(علیه السلام) است. با این محبت و ارادت به آن حضرت خداوند توبه و استغفار به زبان نیاورده را نیز از آدمی می پذیرد.
گریه بر امام حسین (علیه السلام) که اصلی ترین نشانه محبت به آن حضرت است در واقع عملی است که امام زمان(علیه السلام) و ملائکه الهی در حق آن حضرت انجام می دهند و به همین جهت از ارزش و درجه بالایی برخوردار است.
 

10