بررسی تحریفات عاشورا
 

بررسی تحریفات عاشورا - شب دهم

910905
4039
 
 
یکی دیگر از تحریفات عاشورا این است که جریان کربلا را برای ظلم ستیزی و آنرا برای هر جریانی در دنیا تعمیم می دهیم. 
ما در تاریخ ائمه (علیهم السلام) هیچگاه چنین عنوانی در اقدامات و زندگیشان نداشته ایم.چنانچه در زمان امیرالمؤمنین (علیه السلام)، ایشان ظلم را دیدند ولی سکوت نمودند و همچنین است امام زمان(علیه السلام). اگر فرض کنیم ایشان هم ظلم ستیزند، پس سکوت آنها در این زمانه که ظلم بیداد می کند؛ نشان رضایت ایشان می باشد؟! 
از اینکه در دل باید از ظلم و ظالم، برائت جوئیم هیچ تردیدی نیست.
خداوند در قرآن می فرماید برای آنکس که مظلوم کشته شده است، ولی قرار داده است و آنرا سلطان قرار می دهد.(اسراء /33). مظلوم آن کسی است که ظلمی  نکرده باشد. ظهور امام زمان(علیه السلام) از جمله مواردی است که نصرت خداوند در آن مشهود می باشد.
حسادت بر ائمه (علیهم السلام) در همه موارد (عصمت ، امامت ، علم و...) صورت می گیرد. چون خداوند به آنها این برتری را داده است و اگر کسی برایش این موارد قابل قبول نباشد از حسد منتج می شود؛ حسادت از تکبر نشأت می گیرد و تکبر نقطه مقابل بندگیست.
آنکس که می خواهد قیام امام حسین (علیه السلام) را برای ظلم ستیزی و ایشان را مانند دیگر مظلوم ها بداند، در حقیقت دچار قیاس آن بزرگواران با بقیه انسانها شده است.
رضایت خداوند در گرو رضایت رسول است و رضایت رسول او در رضایت حضرت صدیقه (سلام الله علیها) می باشد.
نکته کلیدی در بسته شدن باب تحریفات در اذهان این می باشد که بدانیم و بپذیریم که خداوند آنها را بر ما برتری داده است.
 
 

10