ملائک و کربلای حسینی (علیه السلام)
 

ملائک و کربلای حسینی (علیه السلام) - شب یازدهم

910905
3970
 
 
چرا ملائک علی رغم وعده امام حسین(علیه السلام) برای ملاقات ایشان بعد از واقعه عاشورا به آنجا رسیدند؟(دلیل تأخیر آنها در رسیدن و یاری رساندن بر آن حضرت چه بود؟). 
در داستان خلق آدم، خدا به ملائکه اش می فرماید که من خلیفه ای برای خود در زمین قرار دادم و ملائکه در پاسخ به خدا بنا به علمی که داشتند گفتند چرا او را در دنیا قرار می دهی در حالی که خون به پا خواهد شد و خدا در جواب به ایشان می گوید که من از چیزی مطلع هستم که شما آن را نمی دانید. (سوره بقره، آیه30) 
چند نکته را در مورد این مکالمه بین خدا و ملائکه می بایست روشن نمود. اولاً منظور خدا از خلیفه خود اهل بیت(علیهم السلام) هستند زیرا آنها هستند که می توانند نشانه و نماینده خدا بر روی زمین نه آدمی که امکان عصیان و سرکشی از خدا را دارد. دوماٌ صحبت ملائکه در مورد خونریزی اشاره به واقعه کربلاست و کشته شدن امام حسین(علیه السلام) به دست اشقیا و منظور از خونریزی کردن و عصیان، آن افراد هستند نه خلیفه خدا (امام حسین(علیه السلام) ). سوماً آن موضوعی که خدا در اول خلقت به آن اشاره می کند و می گوید که ملائک از آن اطلاع ندارند در واقع درجه و مرتبه امام حسین(علیه السلام) است.  این درجه و مرتبه به قدری است که ملائکه مقرب از قِبَل آن به مراتب نائل می شوند که بالاترین آن مقیم شدن ایشان در حرم امام حسین(علیه السلام) و خدمت به زائرین آن حضرت است.
نکته دیگری که خداوند به ملائک در ارتباط با امام حسین(علیه السلام) متذکر می شود آن است که به آنها می گوید که اگر چه شما همیشه به تسبیح و تقدیس خدا مشغول هستید ولی امام حسین(علیه السلام) (خلیفه خدا) در تسبیح و تقدیس خداوند به درجه ای نائل شده است که در گودی قتلگاه بعد از آن همه مصیبتی که بر او وارد شده است به خدا می گوید که به قضا و خواسته تو صبر می کنم. (لهوف، ص110)
در ارتباط با صفات امام حسین (علیه السلام) آمده است که از لحاظ ویژگی ها آن حضرت دارای صفات ملک بود و آن هم نه ویژگی های و صفات یک ملک بلکه ویژگی ها و صفات تمام ملائک. به عبارت دیگر امام حسین(علیه السلام) با تمامی ملائک از لحاظ مرتبه و جایگاه برابری می کند.
 

11