امام حسین (علیه السلام) در قرآن
 

امام حسین (علیه السلام) در قرآن - جلسه نهم

3753
 
 
 ذات دنیا فانی است و محلی است برای گذر.
آدمی برای بقا خلق شده است نه برای فنا.
هر یک از کلمات قرآن در آیات مختلف تأویل های مختلفی دارد مثل کلمه انسان که در جایی به معنی عام (یعنی کل بشر) است (سوره والعصر)؛ و در جایی دیگر به منظور و معنی وجود مقدس امیرالمؤمنین(علیه السلام) است.
در خواندن و درک قرآن نباید که به خواندن تفاسیر نوشته شده توسط مفسرین اکتفاء نمود، بلکه بایستی به امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) توسل جست تا به عنایت ایشان گوشه ای کوچک از حقیقت قرآن را درک نمود.
 
 

دانلود با کیفیت 24kps

دانلود با کیفیت 64kps