امام حسین (علیه السلام) در قرآن
 

امام حسین (علیه السلام) در قرآن - جلسه دهم

3128
 
 
 • قرآن در سوره جمعه خطاب به یهودیانی که خود را نزدیکترین افراد به خدا می دانند می گوید برای آزمون ادعای خود ببینید که آیا تمنای مرگ می کنید یا خیر.
تمنای مرگ داشتن به معنای ترک دنیا نیست بلکه بدین معنی است که آدمی از آخرت خود مطمئن باشد.
راضی بودن خدا از انسان متوقف بر این است که او نیز در زندگی دنیایی خویش همیشه و در همه حال از خدا راضی بوده و نسبت به او شاکر باشد.
انسان به هنگام شکایت از خدا می بایست توجه داشته باشد که او همیشه و در همه حال ناظر بر آدمی و همه امور بدست اوست و غفلتی نسبت به آن ندارد.
یکی از معانی مربوط به عبارت «نفس مطمئنه»، ائمه اطهار (علیهم السلام) هستند.
اصل و ریشه تمام خوبی ها و کمالات وجود پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) است.
ریشه همه بدی ها و زشتی ها دشمنان اهل بیت (علیهم السلام) هستند و تمام افعال زشت و معصیت ها از ایشان نشأت می گیرد.
حقیقت بندگی و عبودیت ائمه (علیهم السلام) هستند.
در روایتی از امام صادق (علیه السلام) آمده است که منظور از عبارت «نفس مطمئنه» امام حسین (علیه السلام) است. (تفسیر قمی، ج2، ص433)
در روایتی از امام صادق (علیه السلام) آمده است که هر کس بر خواندن سوره فجر مداومت ورزد در روز قیامت همراه امام حسین (علیه السلام) خواهد بود. (تفسیر البرهان، ج5، ص649)
امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) همیشه پذیرای بازگشت و توبه ما هستند ولی اشکال از درون ماست که ایمان نمی آوریم و به آن حضرت اطمینان نمی کنیم.
 

دانلود با کیفیت 24kbps