یافتن اصول اعتقادات در واقعه کربلا
 

یافتن اصول اعتقادات در واقعه کربلا (شب یازدهم)

90/09/15
4105
 
 
توحید اولین اصل از اصول اعتقادات است. در ابتدا می بایست به این نکته اشاره کرد که برای شروع در مورد این اصل باید به این درجه از اعتقاد رسید که تمام وجود آدمی در برابر خداوند چیزی از خود ندارد و در مقابل او فقر کامل است. حال همین دیدگاه نیز ممکن است از این جهت ایجاد انحراف کند که فرد بگوید پس برای اطاعت از خدا فقط و فقط می بایست او را در نظر گرفت و نیازی به عامل دیگری نیست.
در توضیح این ابهام می بایست به این نکته اشاره کرد که آفرینش خداوند به این صورت نیست که خدا جهان و مخلوقات را آفریده و سپس آنها را به حال خود رها کرده است زیرا این نوع نگاه با تشریع خداوند در تضاد است. تمام جهان و مخلوقات به صورت زنده با خداوند در ارتباط هستند و خداوند در تمامی لحظات در حال هدایت مخلوقات است.
این هدایت، از طریق پیامبر گرامی اسلام صورت می گیرد. به این صورت که در دین اسلام این هدایت در ابتدا از طریق پیامبر(ص) صورت گرفته و در ادامه از طریق ائمه هدی (ع) ادامه پیدا کرده است. از این بحث نتیجه می گیریم که اطاعت خداوند متعال، اطاعت از رسول اکرم(ص) است. از این رو فرمایشات پیامبر(ص) اتمام و کمال دستورات مستقیم خداوند است. بعد از پیامبر(ص) اتفاقی که رخ داد این بود که به دنبال قطع این ریسمان هدایت الهی (ائمه(ع) ) از آسمان بودند و مبنای دین را مستندات باقی مانده از پیامبر(ص) قرار دادند که این امر خود منکر هدایت دائم خداوند است زیرا هرکس در هر مکان و زمان  می تواند از خود تحلیل های شخصی ارائه دهد.
بنا به بحث های انجام شده می توان این تعریف را از توحید ارائه داد که توحید یعنی حضور دائم خدا در خلقت وشریعت. از این رو هرکس که در مقابل هر قسمت از این هدایت ایستادگی کند، در مقابل اصل توحید ایستاده است. همین نکته را در واقعه کربلا نیز مشاهده می کنیم که حضرت سیّد الشهدا(ع) بارها به سپاهیان ابن زیاد ارتباط خود با رسول خدا (ص) را متذکر می شوند و حضور خداوند را به ایشان متذکّر می شوند ولی در آنها تأثیری ندارد.
سخنران: دکتر محمد دولتی / محرم 1433
 

شب یازدهم