بررسی تحریفات عاشورا
 

بررسی تحریفات عاشورا - شب اول

910826
4915
 
 
 روزگاری مهم این بود که در باب تحریفات عاشورا مطالعه کنیم. و بعضاً  افرادی که در این باب سخن می گفتند، مطالبی را اضافه و کم می نمودند که خود نیز تحریف بود. در این جلسات به دنبال این هستیم که تحریفات را بار دیگر و از زاویه دیگر بررسی و مطالعه کنیم و بفهمیم که کدامین مطلب تحریف است و کدامین سخن تحریف زداست. اولاً باید بدانیم که نقل هایی که به تحریف می شناسیم تحریف اند و یا اینکه برداشت اشتباه از واقعه کربلایند!
ما در مواجهه با اخبار و موضوعات سه حالت داریم 1. علم 2. جهل 3. شک
در برخورد با روایات، ائمه (علیهم السلام) یک دستور العمل مهمی فرموده اند که چیزی را که نمی دانی منکر نشو (زیرا انکار، مسئله ای است که باید بر اساس علم باشد.) (اصول کافی، ج1، ص401، ح1) چرا که روزگاری بر انسان می رسد که علم پیدا می کند و فهم و درک آنرا پیدا خواهد کرد.
این تذکر، بسیار مهم و کاملاً عقلی می باشد که آن چیزی را که می خواهی قبول کنی و به دیگران توصیه کنی باید نسبت به آن علم داشته باشی و اما اگر مطلبی که به آن علم آن نداری، نه می توانی رد کنی و نه قبول، این نکته از باب انفعال نیست. نکته مهم در تمام تفکرات این است که چیزی را که نمی دانی رد و انکار نکن و لزومی هم به قبول نیست!
اولین تحریفی که در واقعه عاشورا اتقاق افتاده این است که امام حسین (علیه السلام) شخصی است متل ما و بقیه انسانها. بنابراین تمامی تحلیل های واقعه بشری می شود؛ مثلاً امام حسین (علیه السلام) اگر می دانست که شهید می شد، که خودکشی است پس بهتر است بگوییم نمی دانست! اگر امام حسین (علیه السلام) ولایت تکوینی داشت پس چرا زن و بچه اش تشنه بودند و شرط جوانمردی بر این نیست پس بهتر است بگوییم که ولایت تکوینی نداشته است!!!
منشأ اینگونه تفکرات این است که امام حسین (علیه السلام) را با خودمان که از هر موقعیت و مقامی نهایت استفاده می کنیم، قیاس می کنیم!
و یکی از تأکیدات آن حضرت در عاشورا، بر معرفی خودشان بوده است و دشمنان آن حضرت هم او را می شناختند چون انسان عادی را به اینگونه به قتل نمی رسانند.
 

1