بررسی تحریفات عاشورا
 

بررسی تحریفات عاشورا - شب چهارم

910829
4260
 
 
الگوی ما در زندگی کسانی هستند که پاکند و تمام شبانه روز در راه خدایند، ولی انتظار و تکلیف آنها از ما خواسته نمی شود. ائمه (علیهم السلام) در جلوی مایند و الگو هستند، ولی قیاس در آن راه ندارد.
در تحریف رتبه بندی و فائده سنجی اعمال، گفته شد که نباید مقولات و اعمال و مناسک الهی را با مقایس های بشری، رتبه بندی کنیم ! بعد از آنیکه اعمال را رتبه بندی کرد و اگر به فایده ای دست پیدا ننمود، کل عمل را بی فایده می انگارد. اینجاست که مطالعه زندگی امام حسین (علیه السلام) و سخنرانی را رتبه یک ، مداحی در رتبه دوم و سینه زنی و دسته عزاداری را که در رده های بسیار پایین قرار می دهد!
بشری که هنوز نمی داند فلسفه هر عمل و عبادتی چیست چگونه این اعمال را رتبه بندی می کنند؟! مثلاً حدیث هایی که در باب گریه بر امام حسین(علیه السلام) است را زیر سؤال می برد و می گوید چگونه تمامی گناهان را پاک می کند و برایش قابل قبول نیست. چون با ملاک های بشری اش سازگار نیست.
چگونه باید در امور عبادی رتبه بندی و انتخاب کرد؟.
اولین کاری که بر همه امور اولویت دارد آن امری است که بر ما در آن زمان واجب است. پله بعد اعمال مستحب است. 
اعمال دینی به چهاردسته واجب، مستحب، مکروه و حرام تقسیم می شود. بعضی اعمال را صراحتاً فرموده اند که حرام است یا واجب که (در اطاعت از آن راه گریز نیست) ولی در امور مستحب انتخاب با ما است. مثلاً گفته شده است که به والدین خود احسان کنید ولی در تشخیص اینکه چه عملی جزو احسان محسوب می شود خود فرد بهتر می تواند تشخیص دهد. در اینگونه امور باید بدانیم که بر اساس چه نیتی می خواهیم عملی را انجام دهیم. 
در همه اعمال(چه مستحب و چه واجب) نیت نقش کلیدی را بازی می کند و باید در جهت رضایت و قرب خداوند صورت گیرد. ما نمی دانیم گریستن بالاتر است یاگریاندن، چای ریختن یا شرکت در مجلس، بسته به نیت اعمال ارزش آنها متفاوت است. مشکل ما در نیت است که روح عمل است و آن را خود حاضر نمی کنیم. بعد از آن است که فایده عزاداری را درک نمی کنیم.
در این عزاداری ها ببینیم دلمان چه چیزی را می پسندد و حواسمان را متمرکز به خود کنیم.
 

4