بررسی تحریفات عاشورا
 

بررسی تحریفات عاشورا - شب ششم

910901
3945
 
 
 در تحلیل وقایع تاریخی این نکته را باید مدنظر داشت که هر گونه قضاوت باید از روی علم صورت گیرد. بنابراین در مقام بیان نهایت سخن اینست که بگوییم بعضی ها این نظر را دارند و بعضی دیگر، به گونه ی دیگر.
گفته شد که انکار، دلیل می خواهد و بر همین اساس نمی توان به راحتی قضاوت نمود و نظری را اعلام کرد. ما در مواجهه با نقل های مختلف تاریخی نا خواسته معمولاً به آن سمتی که میل داریم، جهت گیری می کنیم، بنابراین در نقل های مختلف در مورد عاشورا، هر کدام که می پسندیم را نقل صحیح تر می پنداریم. که این موضوع صحیح نیست.
چهارمین موضوع که در باب تحریفات عاشورا، مطرح می شود، آنست که عده ای مطرح می کنند که شما داستان کربلا را به گونه ای مطرح می کنید که انگار تنها هدف آن واقعه، گریه کردن بوده است؟ 
در جواب باید گفت که ارزش دهی و نمره دادن گریه مربوط می شود به موضوع دوم که همان رتبه بندی اعمال بود! ثانیاً گریه به عنوان یک عمل خود موضوعیت دارد و به ما توصیه شده است. گریه کردن برای استغفار و یاد مرگ ، نه تنها افسردگی و رخوت نمی آورد بلکه خود باعث بیدار شدن و فعالیت است. گریه از آن جهت برای ما گران می آید که برایمان سخت است در پیشگاه خداوند، اعتراف به گناهانمان بکنیم!
کربلا چه داشته که باید از آن درس گرفت؟
آنچه در مورد واقعه کربلا، در تاریخ آمده است آنست که تمامی انبیاء و اوصیاء در مواجهه با این واقعه، تماماً گریه نمودند و آنقدر در مورد گریه و بکاء برای امام حسین (علیه السلام) داریم که انگار این واقعه جز برای گریه نبوده است!
 

6