بررسی تحریفات عاشورا
 

بررسی تحریفات عاشورا - شب هفتم

910902
3940
 
 
در مورد آنکه می گویند که کربلا برای شعور بود نه شور و یا آنکه منتظران مهدی (علیه السلام) بدانید که منتظران امام حسین (علیه السلام) او را کشتند! باید گفت که بودن شعور، نفی شور نمی کند و آنکه منتظران امام حسین (علیه السلام) او را به شهادت رساندند، تذکر خوبی برای ما منتظران است اما ابداً اینگونه نبوده است که قاتلین امام حسین(علیه السلام) منتظر او باشند.
از وظائف امام این نبوده که حکومت بر پا سازد و قیام به جهت آن کند، بلکه باید مردم او را بخوانند و بخواهند! وقتی امیر المومنین (علیه السلام) فرمودند من برای شما وزیر باشم بهتر از آنست که برای شما امیر باشم، نه از آن جهت که امام شأن امارت ندارند بلکه مردم ظرفیت آنرا نداشتند. مَثَل امام مانند کعبه می باشد که مردم در پیش او می روند نه آنکه او نزد مردم برود. 
کسانی که امام حسین(علیه السلام) را به شهادت رساندند، آنانی بودند که می خواستند با آمدن حضرتش وضع زندگیشان بهتر شود و ایشان را وسیله راحتی خود می انگاشتند و چون قبل از آمدن امام حسین (علیه السلام)دیدند شرایط زندگی برایشان بدتر می شود، جا زدند! اما منتظران حضرتش کسانی بودند که به یاری او شتافتند.
صفت منتظران، وفاست و این را به خوبی در یاران امام حسین(علیه السلام) می بابیم که تا انتها در کنار او بودند تا به شهادت رسیدند.
کربلا هم محضر شعور است و هم محضر شور؛ و این دو مقابل هم نیستند.
کلمات کلیدی : 
 
 

7