یافتن اصول اعتقادات در واقعه کربلا
 

یافتن اصول اعتقادات در واقعه کربلا( شب سوم)

90/09/07
4860
 
 

در ادامه توضیح در رابطه با بحث عدل باید به این نکته اشاره نمود که تمامی سختی ها و ناملایماتی که در این دنیا گریبان گیر نوع بشر می شود از خود او و اعمالش سرچشمه می گیرد. به عنوان مثال کودکی که از لحاظ جسمی به صورت مادر زاد مشکل دارد از بیماری و آسیبی که مادر او در یک جنگ متحمّل شده است نشأت می گیرد، که این جنگ توسط ظلم عده ای از همین انسان ها به وجود آمده است نه چیز دیگر. ممکن است این سؤال در ذهن مطرح شود که چرا بر اساس همین موضوع "عدل خداوند" پرودگار چنین ظالمی را مانع نشده است تا چنین ظلمی را مرتکب نشود ؟؛ خود همین سؤال ناقض بحث عدل است، چون همانطور که پیش تر مطرح شد در نظام عدل خداوند به آدمی اختیار داده شده است تا خود انتخاب کند و اجباری در رستگاری و یا نگون بختی افراد نیست.
در رابطه با نتیجه اعمال افراد که تماماً از روی اختیار صورت می گیرد باید به این نکته اشاره کرد که در نظام عدل الهی تمامی عقوبت ها بر اساس ظرفیت و متناسب با ویژگی های هر فرد اندازه گیری می شود و به این صورت نیست که در واقع یک نوع برخورد با تمامی افراد صورت گیرد. ممکن است خداوند عدّه ای را مورد رحمت بیشتر قرار داده و آنها را در همین دنیا مجازات کند و عده ای را هم به دلیل لجاجت در انجام گناه تماماً به روز قیامت موکول کند.
دو نکته که در اندازه گیری عقوبت بیشترین تأثیر را دارند امکانات هر فرد و نعمت اختیار اوست. اختیار موضوعی است که در همه انسان ها وجود دارد وتا پایان عمر از آن برخوردار است؛ از این رو همیشه در تمامی لحظه های زندگی راه برای اصلاح و بهتر شدن آدمی وجود دارد. برای مشاهده عینی این نکته در واقعه کربلا می توان به ایراد خطبه های متعدد حضرت امام حسین(ع) تا پیش ازشهادتش برای مردم اشاره نمود، که بیان گر این نکته است که در تمامی لحظات امکان بازگشت برای همه فراهم بوده است ولی "اختیار" انتخاب آن با خودشان بوده است و یا مثالی واضح تر را می توان در شب عاشورا دید که آن حضرت به خیمه گاه دشمن خود که قصد دارد فردا در میدان جنگ سر از بدن او جدا کند می رود و آنها را به سوی حق دعوت می کند و این کار جز حجّت تمام کردن بر ایشان نیست و جاری شدن عدل خداوند است که برای آن شقی ترین افراد نیز راه برای بازگشت باز باشد و حال خود "اختیار" انتخاب دارند که کدام راه را انتخاب کنند.
 سخنران: دکتر محمد دولتی / محرم 1433
 

 

شب سوم