مناسبت ها
 
 

کربلا از منظر عقل

تاریخ سخنرانی : محرم 1440
تعداد جلسات : 3
 
بررسی حقایق واقعه عاشورا از دیدگاه عقلانی و منطقی
مشاهده »
 
 

محبت, ضامن سلامت و سعادت

تاریخ سخنرانی : شهریور 1397
تعداد جلسات : 10
 
در این جلسات به نقش محبت و محوریت آن در سرنوشت آدمی اشاره می گردد
مشاهده »
 
 

محوریت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در خلقت

تاریخ سخنرانی : شهریور 1397
تعداد جلسات : 13
 
در این سلسله جلسات به شناخت بیشتری نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله پرداخته می شود
مشاهده »
 
 

معرفت امام زمان علیه السلام

تاریخ سخنرانی : 1396
تعداد جلسات : 2
 
وظیفه و تکلیف ما در زمان غیبت چیست ؟
مشاهده »
 
 

مقدمه ای در زیارت عاشورا

تاریخ سخنرانی : 1396
تعداد جلسات : 5
 
حقیقت "زیارت" چیست ؟
مشاهده »
 
 

چرایی و چگونگی عذاب از نظر عقل

تاریخ سخنرانی : 1396
تعداد جلسات : 10
 
عذاب از منظر عقل چگونه بیان می شود ؟
مشاهده »
 
 

ویژگی های دشمنان اهل بیت علیهم السلام در قرآن

تاریخ سخنرانی : 1396
تعداد جلسات : 13
 
دشمنان اهل بیت علیهم السلام چگونه هستند ؟
مشاهده »
 
 

دین و دینداری

تاریخ سخنرانی : 1395
تعداد جلسات : 3
 
دلایلی در دفاع از دین و دینداری
مشاهده »
 
 

تأملی در معنای واژه اسلام

تاریخ سخنرانی : 1395
تعداد جلسات : 5
 
اسلام به چه معناست؟
مشاهده »
 
 

مفهوم دین و دینداری

تاریخ سخنرانی : 1395
تعداد جلسات : 3
 
دین تضمین کننده سعادت دنیا و اخرت
مشاهده »
 
 

پاسخ به شبهات پیرامون شیعه ستیزی

تاریخ سخنرانی : 1395
تعداد جلسات : 3
 
بررسی چند ادعا و اتهام در مورد مذهب حقه شیعه
مشاهده »
 
 

اصالت و محوریت گریه در دینداری

تاریخ سخنرانی : 1395
تعداد جلسات : 3
 
ارزشمندترین عبادات و شناخت ما نسبت به آن
مشاهده »
 
 

تفاوت ادراک مؤمن با غیر مؤمن

تاریخ سخنرانی : 1395
تعداد جلسات : 3
 
هم سو بودن حکم الهی و طبیعت این عالم
مشاهده »
 
 

معرفت معروف

تاریخ سخنرانی : 1395
تعداد جلسات : 3
 
معرفت به چه معناست و معروف چیست؟
مشاهده »
 
 

نسبت مصیبت و اجر

تاریخ سخنرانی : 1395
تعداد جلسات : 2
 
ماهیت مصیبت و راه مواجهه با آن
مشاهده »
 
 

ولایت در قرآن

تاریخ سخنرانی : 1395
تعداد جلسات : 10
 
بازشناسی معنای ولایت
مشاهده »
 
 

آسیب شناسی عقائد

تاریخ سخنرانی : 1395
تعداد جلسات : 13
 
حسد، ریشه تمامی رذایل
مشاهده »
 
 

بازشناسی شرک از نگاه قرآن

تاریخ سخنرانی : 1395
تعداد جلسات : 11
 
لزوم آشنا شدن با مفهوم شرک؛ آنچه که شیعه را بدان متهم می کنند...
مشاهده »
 
 

اهل بیت علیهم السلام، حقیقت دین

تاریخ سخنرانی : 1394
تعداد جلسات : 2
 
شأن و جایگاه اهل بیت علیهم السلام
مشاهده »
 
 

امر به معروف و نهی از منکر

تاریخ سخنرانی : 1394
تعداد جلسات : 4
 
جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در دین
مشاهده »
 
 

شناخت حق

تاریخ سخنرانی : 1392
تعداد جلسات : 3
 
تفاوت حق و باطل چگونه است ؟
مشاهده »
 
 

زندگی معنوی

تاریخ سخنرانی : 1394
تعداد جلسات : 3
 
معنا و راه رسیدن به زندگی معنوی
مشاهده »
 
 

بررسی مبنایی بدعت

تاریخ سخنرانی : 1394
تعداد جلسات : 3
 
بررسی اجمالی شکل گیری بدعت و انگیزه آن
مشاهده »
 
 

جهان شناسی قرآنی

تاریخ سخنرانی : 1394
تعداد جلسات : 10
 
نگاهی به هستی از منظر کلام الهی
مشاهده »
 
 

معناشناسی سلام

تاریخ سخنرانی : 1394
تعداد جلسات : 13
 
توضیح و تفسیر «سـلام» در ادعیه و زیارات
مشاهده »
 
 

عاشورا در آیینه امروز

تاریخ سخنرانی : 1394
تعداد جلسات : 10
 
چگونگی تطابق عاشورا با امروز
مشاهده »
 
 

مراسم های اربعین 1436

تاریخ سخنرانی : 1393
تعداد جلسات : 5
 
4 عنوان مطروحه در اربعین
مشاهده »
 
 

توجه و قصد در عمل

تاریخ سخنرانی : 1393
تعداد جلسات : 3
 
رابطه عمل با نیات درونی انسان
مشاهده »
 
 

اهل بیت علیهم السلام در قرآن

تاریخ سخنرانی : 1393
تعداد جلسات : 10
 
جایگاه اهل بیت (علیهم السلام) و معرفی ایشان از جانب خداوند
مشاهده »
 
 

نسبت سیدالشهدا و امام زمان علیهم السلام

تاریخ سخنرانی : 1393
تعداد جلسات : 13
 
نگاهی به وجوه مشترک دو حجت الهی
مشاهده »
 
 

ایمان و مراتب آن

تاریخ سخنرانی : 1393
تعداد جلسات : 11
 
شناخت ایمان و طرق دستیابی به آن
مشاهده »
 
 

مصیبت شناسی

تاریخ سخنرانی : 1392
تعداد جلسات : 1
 
مصیبت یکی از راههای قرب الهی
مشاهده »
 
 

رفتار اصحاب امام حسین (علیه السلام)

تاریخ سخنرانی : 1392
تعداد جلسات : 3
 
محبت و مودت عامل تعیین کننده رفتار
مشاهده »
 
 

شناخت اصحاب امام حسین (علیه السلام) در زیارات

تاریخ سخنرانی : 1392
تعداد جلسات : 8
 
نگاهی بر صفات برجسته یاران سیدالشهدا علیه السلام
مشاهده »
 
 

توحید و شرک

تاریخ سخنرانی : 1392
تعداد جلسات : 10
 
بررسی اصل توحید بر مبنای آیات و روایات
مشاهده »
 
 

اصحاب کهف و کربلا

تاریخ سخنرانی : 1392
تعداد جلسات : 13
 
وجوه مشترک واقعه عاشورا با اصحاب کهف
مشاهده »
 
 

امام حسین (علیه السلام) در قرآن

تاریخ سخنرانی : 1386
تعداد جلسات : 13
 
سوره فجر، سوره امام حسین علیه‌السّلام
مشاهده »
 
 

بهشت در زندگی دنیا

تاریخ سخنرانی : 1391
تعداد جلسات : 3
 
رابطه دین با لذت - ماه صفر
مشاهده »
 
 

اثر غیبت در توحید

تاریخ سخنرانی : 1391
تعداد جلسات : 1
 
غیبت خدا به چه معناست؟ - اربعین
مشاهده »
 
 

ملاک و ارزش عمل

تاریخ سخنرانی : 1391
تعداد جلسات : 3
 
نیت و معیار اصلی سنجش اعمال
مشاهده »
 
 

نکاتی پیرامون خطبه ی فدک

تاریخ سخنرانی : 1396
تعداد جلسات : 5
 
بررسی اجمالی خطبه ی فدک و نکات آموزنده ی آن
مشاهده »
 
 

مرز روشن هدایت و ضلالت

تاریخ سخنرانی : 1396
تعداد جلسات : 3
 
تشخیص دادن مسیر هدایت و سعادت امری است روشن و مشخص
مشاهده »
 
 

حقیقت دین اسلام و تحریف آن

تاریخ سخنرانی : 1396
تعداد جلسات : 2
 
تبیین آنچه که پیامبر صلی الله علیه و آله به عنوان اسلام معرفی کرد و اختلاف آن با آنچه که امروز به عنوان دین اسلام معرفی می شود
مشاهده »
 
 

محوریت محبت اهل بیت علیهم السلام در تربیت

تاریخ سخنرانی : 1395
تعداد جلسات : 3
 
تأثیر مجالست و هم نشینی با خوبان
مشاهده »
 
 

دنیا و زندگی در آن را چگونه می بینیم؟

تاریخ سخنرانی : 1395
تعداد جلسات : 2
 
نگاه ما به حقیقت دنیا چیست؟
مشاهده »
 
 

حقیقت آیه تطهیر

تاریخ سخنرانی : 1395
تعداد جلسات : 3
 
تأمل و گفتگوی نکاتی در باب مصادیق آیه تطهیر
مشاهده »
 
 

زیارت، پیوند با نور و پاکی

تاریخ سخنرانی : 1395
تعداد جلسات : 5
 
مروری بر مضامین زیارت شریف جامعه کبیره
مشاهده »
 
 

نکاتی پیرامون سوره منافقون

تاریخ سخنرانی : 1394
تعداد جلسات : 3
 
تفسیر و توضیح نکاتی در مورد آیات ابتدایی سوره منافقین
مشاهده »
 
 

حقیقت دین و دین داری

تاریخ سخنرانی : 1394
تعداد جلسات : 3
 
روشن و بین بودن از ویژگی های اصول دین است
مشاهده »
 
 

چرا راه شقاوت ؟

تاریخ سخنرانی : 1394
تعداد جلسات : 3
 
ماهیت شقاوت و دلیل گرایش به سمت آن
مشاهده »
 
 

برگزیدگان الهی

تاریخ سخنرانی : 1394
تعداد جلسات : 3
 
گفتاری در باب علت برپایی دنیا و ارسال ائمه علیهم السلام
مشاهده »
 
 

اسماء حضرت فاطمه (سلام الله علیها)

تاریخ سخنرانی : 1394
تعداد جلسات : 3
 
مقام و شأن اسماء حضرت زهرا سلام الله علیها
مشاهده »
 
 

راه صیانت از عقائد

تاریخ سخنرانی : 1394
تعداد جلسات : 3
 
تعریف تقوا و اثرات آن
مشاهده »
 
 

القاب حضرت زهرا (سلام الله علیها)

تاریخ سخنرانی : 1394
تعداد جلسات : 3
 
تعریف معانی بعضی از القاب حضرت زهرا سلام الله علیها
مشاهده »
 
 

درباره آیه نور

تاریخ سخنرانی : 1393
تعداد جلسات : 3
 
نکاتی پیرامون آیه نور و تفسیر آن
مشاهده »
 
 

دریای فضائل اهل بیت (علیهم السلام)

تاریخ سخنرانی : 1393
تعداد جلسات : 3
 
دینداری حقیقی چیست؟
مشاهده »
 
 

حقیقت سوره کوثر

تاریخ سخنرانی : 1392
تعداد جلسات : 4
 
حضرت فاطمه سلام الله علیها و خیر کثیر
مشاهده »
 
 

ولایت، کلید زندگی در بهشت

تاریخ سخنرانی : 1392
تعداد جلسات : 3
 
خسارت و سعادت حقیقی چیست؟
مشاهده »
 
 

حسادت و انکار فضائل

تاریخ سخنرانی : 1392
تعداد جلسات : 4
 
ریشه حسادت به اهل بیت علیهم السلام
مشاهده »
 
 

قلب و ارزش اعمال

تاریخ سخنرانی : 1391
تعداد جلسات : 3
 
نکاتی پیرامون رابطه نیت و عمل
مشاهده »
 
 

مفهوم و مصادیق حجت

تاریخ سخنرانی : 1391
تعداد جلسات : 3
 
نکاتی پیرامون اقسام حجت
مشاهده »
 
 

شناخت و بررسی ریشه های کفر

تاریخ سخنرانی : 1396
تعداد جلسات : 3
 
اصول الکفر ثلاثة: الحرص والاستکبار والحسد
مشاهده »
 
 

شب قدر و باور ثقلین (1)

تاریخ سخنرانی : 1395
تعداد جلسات : 3
 
جدایی ناپذیری عترت و قرآن
مشاهده »
 
 

شب قدر و باور ثقلین (2)

تاریخ سخنرانی : 1395
تعداد جلسات : 3
 
نسبت و رابطه شب قدر با ائمه علیهم السلام
مشاهده »
 
 

معرفت امیرالمؤمنین علیه السلام

تاریخ سخنرانی : 1394
تعداد جلسات : 3
 
نکاتی در باب معرفت امیرالمؤمنین (ع) - شب های قدر
مشاهده »
 
 

شناخت مغفرت و بخشش الهی

تاریخ سخنرانی : 1394
تعداد جلسات : 3
 
بحث پیرامون نعمت های الهی و حاجات بندگان - شب های قدر
مشاهده »
 
 

فرصت استغفار

تاریخ سخنرانی : 1393
تعداد جلسات : 3
 
استغفار کلید نجات - شب های قدر
مشاهده »
 
 

حکمت بیان فضائل امیرالمومنین علیه السلام

تاریخ سخنرانی : 1393
تعداد جلسات : 3
 
جایگاه فضیلت های امیرالمؤمنین علیه السلام در خلقت - شب های قدر
مشاهده »
 
 

قلب پاک

تاریخ سخنرانی : 1392
تعداد جلسات : 3
 
قلب و جایگاه آن - شب های قدر
مشاهده »
 
 

راه استجابت دعا

تاریخ سخنرانی : 1392
تعداد جلسات : 3
 
استجابت دعا به چه معناست؟ - شب های قدر
مشاهده »
 
 

رمضانی معنوی تر

تاریخ سخنرانی : 1392
تعداد جلسات : 1
 
بهره مندی از قرآن در ماه مبارک رمضان
مشاهده »
 
 

استقبال از ماه مبارک رمضان

تاریخ سخنرانی : 1392
تعداد جلسات : 3
 
نکاتی پیرامون بندگی کردن و جایگاه عبادات در ماه مبارک
مشاهده »
 
 

تذکراتی در باب ماه مبارک رمضان

تاریخ سخنرانی : 1391
تعداد جلسات : 2
 
با فضیلت ترین اعمال در ماه مبارک رمضان چیست؟
مشاهده »
 
 

نیمه شعبان 1438

تاریخ سخنرانی : 1396
تعداد جلسات : 2
 
مراسم های احیاء نیمه شعبان 1396
مشاهده »
 
 

وفات حضرت خدیجه (سلام الله علیها)

تاریخ سخنرانی :
تعداد جلسات : 0
 
جایگاه ایمان و منزلت حضرت خدیجه (سلام علیها)
مشاهده »
 
 

معرفت امام زمان (عج)

تاریخ سخنرانی : 1394
تعداد جلسات : 2
 
معرفی امام زمان (عج) در کلام اهل بیت علیهم السلام
مشاهده »
 
 
 
آرشیو ویدیوها
 
 
مطالب مرتبط