آزمون درس جایگاه قرآن در شناخت

  • حتما پس از پایان، گزینه ثبت را بزنید تا پیام تایید را دریافت کنید.

هدف این آزمون شفاف‌سازی و تبیین بیشتر مباحث درس و تعمیق یادگیری آن‌ها می باشد.  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد کاربری 4 رقمی که توسط ادمین برایتان ارسال شده است را بنویسید. کد کاربری 4 رقمی که توسط ادمین برایتان ارسال شده است را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

« سوالات تستی »

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

« سوالات اختیاری »

1- آیا تا به حال با تلاوتی منقلب شده اید؟ کدام آیات یا از کدام قاری بوده است؟ را بنویسید. 1- آیا تا به حال با تلاوتی منقلب شده اید؟ کدام آیات یا از کدام قاری بوده است؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

2- اگر بخواهید بحث این درس را در سه یا چهار جلمه ی محوری خلاصه کنید چه جملاتی به نظرتان مناسب است؟ را بنویسید. 2- اگر بخواهید بحث این درس را در سه یا چهار جلمه ی محوری خلاصه کنید چه جملاتی به نظرتان مناسب است؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.


کمی صبر کنید...