دشمن شناسی

مخالفت با قرآن

/mokhalefatbaquran
تعداد جلسات : 1 جلسه

حسادت و انکار فضائل

/hesadatvaenkarfazael
ریشه حسادت به اهل بیت علیهم السلام
تعداد جلسات : 4 جلسه

حقیقت دین اسلام و تحریف آن

/haghighatdinislamvatahrifan
تبیین آنچه که پیامبر صلی الله علیه و آله به عنوان اسلام معرفی کرد و اختلاف آن با آنچه که امروز به عنوان دین اسلام معرفی می شود
تعداد جلسات : 2 جلسه

ویژگی های دشمنان اهل بیت علیهم السلام در قرآن

/vijegidoshmananahlebeyt
دشمنان اهل بیت علیهم السلام چگونه هستند ؟
تعداد جلسات : 13 جلسه

بررسی مبنایی بدعت

/baresimabnayibedat
بررسی اجمالی شکل گیری بدعت و انگیزه آن
تعداد جلسات : 3 جلسه

پاسخ به شبهات پیرامون شیعه ستیزی

/shobheshiasetizi
بررسی چند ادعا و اتهام در مورد مذهب حقه شیعه
تعداد جلسات : 2 جلسه