فایل های صوتی:

   آخرین سفارش امیرالمومنین علیه السلام-قسمت اول.mp3

   آخرین سفارش امیرالمومنین علیه السلام-قسمت دوم.mp3