زمان آزمون فرا نرسیده است. تاریخ آزمون ۲۰ تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۰ می‌باشد.