جلسه اول

غیبت امام زمان علیه السلام را چگونه می بینیم ؟
تفکر غالب در رابطه با امام زمان علیه السلام در زمان غیبت و امامت آن حضرت به اینگونه است که آن را یک امر ظاهری و در بیرون می دانند در حالی که غیبت و محرومیت از آن حضرت تنها به یک دلیل است و آن هم نبودن معرفت نسبت به آن بزرگوار است. به عبارت بهتر بی معرفتی نسبت به اوست که باعث شده است آن حضرت را نبینیم و یا به زبانی نشناسیم.
چگونه غفلت زدایی کنیم ؟
حال چاره ی کار چیست ؟ چگونه معرفت خود را نسبت به آن حضرت افزایش دهیم؟. برای این کار تنها لازم است متذکر به آن حضرت شویم تا این باور در درون ما نهادینه شود که ایشان حاضرند و حاکمیتشان نیز برقرار است. به عنوان مثال در مجالسی که از او ذکری به میان می آید حضور پیدا کنیم. یا اینه هر صبح و  شام؛ پیش از آغاز روز و در پایان شب یادی کنیم از او و با او در خلوت خود صحبت کنیم.
به زبان دیگر راه ایجاد و تقویت معرفت نسبت به امام زمان علیه السلام محبت ورزی نسبت به آن حضرت و یا بهتر است بگوییم پاسخ درخور دادن به محبت اوست.

جلسه دوم

مراتب ایمان
از موضوعاتی که در قرآن به آن اشاره شده است مرتبه و جایگاه  ایمان افراد است. یعنی ایمان داشتن خود دارای یک فضیلت است و بعد کیفیت و  مرتبه ایمان  هر فرد نسبت به مؤمنین دیگر متفاوت است. مثلاً افرادی که در  صدر اسلام پیش  از فتح مکه به اسلام ایمان آوردند با کسانی که بعد از فتح مکه و تسلط مسلمانان ایمان آوردند متفاوت است. یا کسانی که پیش از ظهور  امام زمان علیه  السلام نسبت به اسلام مؤمن هستند با کسانی که بعد از ظهور  آن حضرت به اسلام ایمان می آورند تفاوت دارند.
معیار امامت صاحب الزمان علیه السلام در زمان غیبت
از  موضوعاتی که همیشه پیرامون ایمان و دین داری در زمان غیبت امام زمان علیه  السلام مطرح بوده و هست این است که عده ای به اشتباه این تفکر را در سر  دارند که امامت و یا به عبارت بهتر فعال شدن امامت آن حضرت از زمان ظهور   ایشان آغاز می شود و شکل می گیرد. چنین برداشت و باوری کاملاً اشتباه است،  امامت و حاکمیت آن حضرت در زمان غیبت هیچ تفاوتی با زمان ظهور ایشان نداشته و ندارد. به بیان دیگر اینکه حضرت امامت می کنند با دیدن یا ندیدن ایشان اثبات و نفی نمی شود. این موضوع در واقع از موضوعاتی است که به واسطه آن افراد در زمان غیبت امتحان می شوند و ایمانشان سنجیده می شود.
علت ناباوری نسبت به خلیفه خدا
چه می شود که عده ای از ما با اینکه به ظاهر ایمان داشته و اسلام را پذیرفته  ایم نسبت به امامت امام زمان علیه السلام و شئون مربوط به آن بزرگوار از  صمیم قلب باور نداریم ؟. دلیل اصلی آن دوری و فاصله گرفتن از آن حضرت است، همانطورکه فراموشی و از یاد بردن خدا باعث غفلت نسبت به او و کشیده شدن به گمراهی می شود فاصله گرفتن و یاد نکردن از خلیفه او نیز  اینگونه خواهد بود و نتیجه ای جز سست شدن ایمان فرد در پی نخواهد داشت.
دلیل اصلی استضعاف انبیاء و اولیاء الهی
یکی  از علت هایی که انبیاء و اولیاء الهی در لباسی ظهور و بروز پیدا می کردند که بسیار افراد عادی به نظر می آمدند همین بوده است که افراد بشر مورد  امتحان واقع شوند. زیرا که اگر ایشان به گونه ای مافوق بشر و یا در طبقه  حاکمان مستبد و شکست ناپذیر ظهور پیدا می کردند به قطع همگان به سمت ایشان روی می آوردند و کسی یارای مقابله و مخالفت با ایشان را نداشت. لذا  خداوند  ایشان را اینگونه مستضعف در میان مردم قرار داد تا مردمان را بیازماید که چه کسانی در چنین وضعیتی به آنها ایمان می آورد و آنها را  همراهی و یاری می کند.
کلید های برقرار ارتباط با امام زمان علیه السلام
حال باید  برای برقراری ارتباط دائم و مستمر با خلیفه خدا، امام زمان علیه السلام چه کرد؟. یکی از این راه ها برگزاری و شرکت در مجالس ذکر و مدح اهل بیت علیهم  السلام است. کلید دیگر که بسیار مهم است خواندن دعای عهد در هر صبحگاه است  که البته باید با توجه و حضور قلب صورت گیرد تا تأثیر عمیق خود را داشته باشد. مهم است که بدانیم عهد را با چه کسی و برای چه می بندیم.