فایل درس جایگاه امام در شناخت

برای دانلود هریک از فایل ها، روی آن کلیک کنید :


فایل های تصویری :

فایل تصویری جلسه اول جایگاه امام در شناخت-بخش اول

فایل تصویری جلسه اول جایگاه امام در شناخت-بخش دوم

فایل تصویری جلسه دوم جایگاه امام در شناخت-بخش اول

فایل تصویری جلسه دوم جایگاه امام در شناخت-بخش دوم

فایل تصویری جلسه سوم جایگاه امام در شناخت-بخش اول

فایل تصویری جلسه سوم جایگاه امام در شناخت-بخش دوم

فایل تصویری جلسه چهارم جایگاه امام در شناخت-بخش اول

فایل تصویری جلسه چهارم جایگاه امام در شناخت-بخش دوم

فایل تصویری جلسه پنجم جایگاه امام در شناخت-بخش اول

فایل تصویری جلسه پنجم جایگاه امام در شناخت-بخش دوم

فایل تصویری جلسه ششم جایگاه امام در شناخت


فایل های صوتی :

فایل صوتی جلسه اول جایگاه امام در شناخت-بخش اول

فایل صوتی جلسه اول جایگاه امام در شناخت-بخش دوم

فایل صوتی جلسه دوم جایگاه امام در شناخت-بخش اول

فایل صوتی جلسه دوم جایگاه امام در شناخت-بخش دوم

فایل صوتی جلسه سوم جایگاه امام در شناخت-بخش اول

فایل صوتی جلسه سوم جایگاه امام در شناخت-بخش دوم

فایل صوتی جلسه چهارم جایگاه امام در شناخت-بخش اول

فایل صوتی جلسه چهارم جایگاه امام در شناخت-بخش دوم

فایل صوتی جلسه پنجم جایگاه امام در شناخت-بخش اول

فایل صوتی جلسه پنجم جایگاه امام در شناخت-بخش دوم

فایل صوتی جلسه ششم جایگاه امام در شناخت


اسلایدهای همه جلسات - خلاصه متنی همه جلسات (پرینت شده این اسلایدها به صورت دفترچه نیز تولید و محلی برای یادداشت‌برداری و خلاصه نویسی در آن تعبیه شده است. درصورت تمایل به تهیه به ادمین پیام دهید.)