اصولی مهم برای تشکیل خانواده و بهره مندی از زندگی سالم


از سری سلسله مباحث سبک زندگی

ارتقا کیفیت فایل ها نسبت به سری تولید شده ی قبل

فایل ها صوتی بوده و شامل 8 جلسه می باشد.

این محصول قبلاً باعنوان "مروری بر چند اصل زندگی و ازدواج" منتشر شده است.


  لینک خرید