فایل های صوتی :

   960719-معرفت امام زمان در دوران غیبت-جلسه اول.mp3

   960720-معرفت امام زمان در دوران غیبت-جلسه دوم.mp3


جلسه اول

 نکته ای پیرامون یک غفلت

در مسائل مربوط به دین همیشه تحقیق و بررسی وجود داشته و حوزه های  مختلفی را شامل میشده است. ولی آیا تا به حال دقت کرده ایم کدامیک از این  تحقیقات در حقیقت به مغز و اصل دین داری ما کمک می کند ؟ به عنوان مثال  تحقیق و بررسی پیرامون این نکته که غار مربوط به داستان اصحاب کهف که قرآن  از آنها یاد می کند در چه منطقه ی جغرافیایی قرار داد می تواند کمکی باشد  در افزایش معرفت دینی ما ؟ آیا ابهامی را در مباحث اعتقادی ما بر طرف می  سازد ؟. در طرف دیگر مباحثی وجود دارد که توجه و تحقیق و بررسی پیرامون  آنها حقیقتاً لازمه ی دین داری ماست. یکی از اصلی ترین این مباحث شناخت و  کسب معرفت نسبت به امام زمانمان است، اینکه بدانیم او کیست و در ادامه  وظیفه و تکلیفی که او از ما به عنوان امت اسلام در این زمان می خواهد چیست ؟
 

استفاده عملی از تاریخ

بسیاری از ما استفاده از تاریخ را صرفاً در این می دانیم که آن را  همانند یک متن داستانی بخوانیم و به نکات آن به مانند خبری که فقط مربوط به  برحه خاصی از زمان است بنگریم در حالی که نگاه درست به تاریخ این نیست  بلکه باید اینگونه به آن نظر کرد آن نقاط و نکاتی که در آن مشاهده می کنیم  امکان وقوع در زمان حال را نیز دارد و به این ترتیب خود را آماده مواجهه با  آن کنیم. اینگونه است که از تاریخ و مطالبی از این دست استفاده درست کرده  ایم. یکی از اصلی ترین وقایع تاریخ واقعه کربلاست که باید به آن نظر کرد و  آموخت که باید نسبت به امام زمان علیه السلام چگونه بود و چه تکلیفی بر  عهده من است.

تشخیص تکلیف

بسیاری از ما زمانی که صحبت از انجام وظیفه و تکلیف در مقابل امام  زمان علیه السلام به میان می آید به دنبال افعالی هستیم بسیار متعالی و به  قول معروف شکل وشمایل آن را خودمان ترسیم می کنیم ولی کافی است با کمی دقت  بیشتر نظر کنیم آن وقت متوجه خواهیم شد که بسیاری از کارها که در ظاهر  بسیار ساده هستند در واقع همان وظیفه و تکلیف ماست در مقابل آن حضرت و به عبارتی یاری کردن ایشان محسوب می شود. کارهایی مثل خوش خلقی با دیگران،  دستگیری کردن از نیازمندان، همسرداری و ... .

جلسه دوم

قدم اول در یاری رساندن به امام زمان علیه السلام

به این نکته رسیدیم که تعیین تکلیف و مشخص شدن این امر که من چگونه می  توانم کمکی باشم برای امام زمان علیه السلام از مقوله هایی است که باید  جزو ضروریت ها و اولیت های ذهنی هر روزه ما باشد. اولین قدم در تحقق این  امر آن است که ابتدا و قبل از شروع هر کار دیگری دقت داشته باشم که باعث  ناراحتی و رنجش آن حضرت نشوم، یعنی سعی در ترک معاصی و ظلم هایی که به  دیگران یا خود می کنم داشته باشم.

معیار تشخیص رضایت خدا و امام

همانطور که گفته شد در یاری امام زمان علیه السلام قرار بر این شد  کارهایی را که می دانیم رضایت آن حضرت را به دنبال دارد انجام دهیم. حال  این معیار و محک تشخیص چگونه قوی تر و فعال تر می شود ؟ راه تقویت این  تشخیص چیزی نیست جز افزایش معرفت خود نسبت به امام زمان علیه السلام. هرچه  این معرفت از درجه بالاتری برخوردار شود دایره و دقت تشخیص اعمال صحیح و  صالح گسترش می یابد. و به موازات آن این معرفت دامنه محبت را نیز افزایش می  دهد به حدی که دیگر ناخودآگاه فرد به دنبال انجام کارهایی است که رضایت  خدا و فرستاده اش را فراهم می کند.

توجه کامل به اطاعت از خدا و فرستاده اش

گفته شد که باید نسبت به تکلیف خود در برابر امام زمان علیه السلام  دغدغه داشته باشیم و به دنبال آن باشیم آنچه را که او می پسندد انجام  دهیم(از ترک معصیت تا انجام عمل صالح). ولی نکته ای را که باید به آن توجه  داشت این است که همانطور که خداوند به همه ی امور حاکم است و از آن آگاهی  دارد فرستاده ی او نیز چنین است پس نباید در تعامل با او قدمی از او جلوتر  برداشت و ابراز نظر کرد. به عنوان مثال یکی از این موارد مسئله ظهور آن  حضرت است، نباید نسبت به این امر عجله داشت و یا شکوه و شکایتی کرد این در  کنار موضوع است که باید نسبت به ظهور مشتاق و منتظر بود. زیرا هر زمانی که  خدا بخواهد و صلاح بداند این امر را محقق می کند فلذا ما تنها باید منتظر و  صابر نسبت به این موضوع باشیم و خود را برای آن آماده کنیم.