نظرسنجی درس جایگاه امام در شناخت


با تشکر از حضور شما در کلاس «جایگاه امام در شناخت» از دوره‌ی «مبانی اعتقادات»

لطفا با دقت و شفافیت به سوالات این نظر سنجی پاسخ دهید تا در دوره‌های آینده بتوانیم از نظرات شما استفاده کنیم.


  • {{value}}
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
مسیرهای دیگر (لطفا بنویسید................) را بنویسید. مسیرهای دیگر (لطفا بنویسید................) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
در صورت تمایل علت انتخاب خود را بفرمایید را بنویسید. در صورت تمایل علت انتخاب خود را بفرمایید را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
در صورت تمایل علت انتخاب خود را بفرمایید را بنویسید. در صورت تمایل علت انتخاب خود را بفرمایید را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
در صورت تمایل علت انتخاب خود را بفرمایید را بنویسید. در صورت تمایل علت انتخاب خود را بفرمایید را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

9- اگر نکته ای برای بهبود این دوره دارید لطفا بنویسید. را بنویسید. 9- اگر نکته ای برای بهبود این دوره دارید لطفا بنویسید. را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...