ثبت نام جایگاه قرآن در شناخت

فرصت ثبت نام در دوره آنلاین جایگاه قرآن در شناخت به پایان رسیده است.