نگاهی به نظام خلقت الهی و صاحبان این عالم


از سری سلسله مباحث اعتقادات

ارتقا کیفیت فایل ها نسبت به سری تولید شده ی قبل

فایل ها صوتی بوده و شامل 4 جلسه می باشد.

این سی دی قبلاً با عنوان "ولایت تکوینی" منتشر شده است.


  لینک خرید