فایل های صوتی :  

   14010917-تفسیر سوره‌ی مبارک الرحمن۲-جلسه اول-64kbps.mp3

   14010918-تفسیر سوره‌ی مبارک الرحمن۲-جلسه دوم-64kbps.mp3