فایل های صوتی :

   14001002-آیه ی اطعام-جلسه اول-64kbps.mp3

   14001003-آیه ی اطعام-جلسه دوم-64kbps.mp3