فایل های صوتی :

   14001004-آیه ی تطهیر-جلسه اول-64kbps.mp3

   14001005-آیه ی تطهیر-جلسه دوم-64kbps.mp3