فایل صوتی :

   14001226-چرایی بیان نشانه های ظهور-64kbps.mp3