فایل های صوتی :

   14000207-‌جلوه ای از معرفت امام-جلسه اول.mp3 

     14000207-‌جلوه ای از معرفت امام-جلسه دوم.mp3