جلسه اول

جایگاه معانی الفاظ
همانطور که می دانیم در بیان ویژگی های خدا اسماء و صفاتی از جانب ائمه علیهم السلام بیان شده است که به واسطه آنها خدا را می شناسیم. آیا تا به حال به معانی و مفهوم این الفاظ دقت کرده ایم ؟ به عبارت بهتر آیا تا به  حال توجه داشته ایم که این الفاظ تنها کلماتی نیستند که از قرار گرفتن چند  حرف در کنار هم تشکیل شده باشند ؟ شاهد مثال این موضوع زمانی است که از عمق  جان و توجه کامل خدا را به یکی از اسماءش می خوانیم و بعد می بینیم که متحول می شویم و گویا علاقه مندیم تا او را مکرر با این نام بخوانیم. این  نشان دهنده این نکته است که هر کدام از این الفاظ دارای یک معنی و باطن  است.
از مثال های بارز این موضوع در تاریخ رابطه ای است که پیامبر صلی الله علیه  و آله با نام حضرت خدیجه سلام الله علیها داشتند. به صورتی که بعد از رحلت آن بانوی بزرگوار هر بار نام ایشان را می شنیدند منقلب شده و اشک از دیدگانشان سرازیر می شد. و روایات بسیاری هم در میان شیعیان و هم در میان  بزرگان اهل سنت نقل شده است.
مقام و مرتبه حضرت خدیجه
همانطورکه گفته شد پیامبر صلی الله علیه و آله ارادت و علاقه خاصی به آن بزرگوار داشتند حتی تا جایی که اگر کسی در حضور ایشان نام و یادی از حضرت  خدیجه سلام الله علیها بر زبان می آورد مورد عنایت و مهربانی آن حضرت قرار  می گرفت. ائمه علیهم السلام نیز ارادت ویژه ای نسبت به این بانوی بزرگوار داشتند که در واقع مادر ایشان نیز بودند. از مصادیق آن می توان به خطبه های  این حضرات اشاره کرد که در معرفی نسب و خاندان خود، خود را به عنوان فرزند خدیجه سلام الله علیها معرفی می کردند.