فایل های صوتی :

   991005-معرف حضرت زهرا سلام الله علیها در سوره ی قدر-جلسه اول.mp3

   991006-معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها در سوره ی قدر-جلسه دوم.mp3

   991007-معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها در سوره ی قدر-جلسه سوم.mp3