فایل صوتی :

   14001018-ناتوانی در بهره بردن از نعمت ها؛ علت ناشکری-64kbps.mp3