آموزشی

قلب

/post-355

مروری بر چند اصل زندگی و ازدواج

/chandasleezdevaj
چند اصل مهم برای تشکیل و بهره مندی از زندگی سالم
تعداد جلسات : 8 جلسه

دینداری و تربیت در زمان غیبت

/dindarivatarbiatdarzamanqeibat
نکاتی پیرامون اصول دینداری
تعداد جلسات : 10 جلسه

روش پاسخگویی به سوالات فرزندان

/raveshpasokhgoyibesoalatfarzandan
آموزش تشخیص ریشه سوالات و نحوه پاسخ به آنها
تعداد جلسات : 8 جلسه