فایل‌ های صوتی : 

   14010914-تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی الرحمن-جلسه اول-64kbps.mp3

   14010915-تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی الرحمن-جلسه دوم-64kbps.mp3

   14010916-تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی الرحمن-جلسه سوم-64kbps.mp3